Data publikacji : 2012-12-31

Zużycie tlenu przez plażę wiślaną. Dobra i usługi ekosystemu

Patrycja SłodownikKrzysztof W. Opaliński

https://orcid.org/0000-0002-9653-3383

Dział: Przyrodnicze Podstawy Ochrony Środowiska

Abstrakt

Celem pracy jest ocena roli piaszczystych plaż w procesie  samooczyszczania wód Wisły. Wyniki tej pracy mogą być ważnym głosem w dyskusji o przyszłości Wisły. Proces samooczyszczania polega na usuwaniu zanieczyszczeń wprowadzanych do wody również ze zlewni rzeki. Miarą procesu oczyszczania wody w Wiśle z materii organicznej jest ilość tlenu zużywanego przez piaszczyste plaże w procesach utylizowania tej materii przez psammon podczas oddychania komórkowego. Ilość  materii organicznej, która jest utylizowana przez psammon jest miarą "dóbr i usług ekosystemu" rzeki.

Słowa kluczowe

Wisła ; samooczyszczenie się wód ; psammon ; zużycie tlenu ; dobra i usługi ekosystemu


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Słodownik, P., & Opaliński, K. W. (2012). Zużycie tlenu przez plażę wiślaną. Dobra i usługi ekosystemu. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 13(4), 179-194. https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.08


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie