Techniki membranowe w procesach otrzymywania biometanu z biogazu

Katarzyna WAWRYNIUK, Krzysztof BIERNAT

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.09

Abstrakt


Membrane-based techniques for biomethane production from biogas The enrichment of biogas in methane involves the removal of carbon dioxide, water vapor, and hydrogen sulphide, which contribute to the reduction of thermal parameters of raw biogas. Biogas purification is generally carried out using the following processes: absorption (in water, polyethylene glycol, amines), adsorption (molecular sieves, activated carbon), and low temperature distillation or membrane separation. Compared with these methods,
membrane techniques produce the same performance at lower operating costs and significantly lower energy requirements and surface. This technique is also characterized by modular construction, which allows for easy scale-up. In addition, it does not contribute to the production of additional waste streams and the process does not require the use of additional reagents. Enrichment of biogas to methane concentration higher than 70% by volume. CH4 gives ability to use this gas as an alternative, clean fuel.
Słowa kluczowe: OZE, biogaz, biometan, separacja membranowa


Słowa kluczowe


renewable energy; biogas; biomethane; membrane separation

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anil K. et al., 2009, Handbook of membrane separations chemical, pharmaceutical, food and biotechnological applications, wyd. CRC Press Taylor & Francis Group.

Basu S. et al., 2009, Membrane-based technologies for biogas separations, in: “Chemical Society Review”, 750-768.

Biernat K., Samson-Bręk, 2011, Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality, w: “Chemik”, 440-442.

Chan P., et al., 2010, Economic Assessment of Biogas and Biomethane Production from Manure, in: “CALSTART”, 1-10.

Chmielewski A. G., 2006, Inżynieria procesów ograniczania emisji oraz utylizacji gazów szkodliwych i cieplarnianych, w: „Energetyka i Środowisko”, praca wykonana w ramach projektu PBZ-MEiN-3/2/2006.

Chmielewski A. G., et al., 2012, Membrane enrichment of biogas from two-stage pilot plant using agricultural waste as a substrate, w: “Biomass and Bioenergy”, 219-228.

Ceynowa J., Membrany selektywne i procesy membranowe, w: „Membrany teoria i praktyka”, 7-29.

Grzywna Z. J., Strzelewicz A., 2009, Opis matematyczny i analiza transportu masy gazów i par przez membrany polimerowe lite: czyste składniki i mieszaniny gazów, w: „Membrany teoria i praktyka”, 5-29.

Harasimowicz M., et al., 2007, Application of polyimide membranes for biogas purification and enrichment, w: “Journal of Hazard Materials”, 696-702.

Jędrczak A., 2007, Biologiczne przetwarzanie odpadów, wyd. PWN, Warszawa.

Kaltschmitt et al., 2009, Energie aus Biomasse, Grundlagen, Techniken und Verfahren, wyd. Springer.

Łucki Z., Misiak W., 2010, Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, wyd. PWN, Warszawa.

Masebinu S. et al., 2014, Enrichment of biogas for use as vehicular fuel: a review of the upgrading techniques, in: “International Journal of Research in Chemical, Metallurgical and Civil Engineering”, 89-98.

Masebinu et al., 2015, Economic Analysis of Biogas Upgrading and Utilization as Vehicular Fuel in South Africa, in: “Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science”, 1-10.

Piskowska-Wasiak J., 2014, Uzdatnianie biogazu do parametrów gazu wysokometanowego, w: „NAFTA-GAZ”, 94-105.

Popczyk J., 2008, Przestrzeń Polska a bezpieczeństwo energetyczne. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 67-115.

Sadowski T. et al., 2008, Wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w Polsce i w krajach EU, w: „Energetyka i Ekologia”, 289-295.

Zicari McKinsey S., 2003, Removal of hydrogen sulfide from biogas using cow-manure compost, Cornell University Graduate School, USA.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.