Data publikacji : 2021-03-08

Konkurencja jako narzędzie osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w transporcie kolejowym

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

Koleje mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju transportu. Ustawodawca krajowy i unijny uznali, że ze względów środowiskowych koleje powinny mieć duży udział w przewozach ogółem. Według UE, konkurencja na rynkach przewozów kolejowych zachęci operatorów do lepszego reagowania na potrzeby klientów, poprawy jakości usług i ich efektywności kosztowej, a tym samym wzmocni pozycję konkurencyjną kolei. W związku z tym prawo UE otworzyło rynki przewozów kolejowych na konkurencję. Celem artykułu jest analiza, czy jest to wystarczające do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju transportu. Skupiam się na istniejących przepisach prawa, ich doprecyzowaniu (interpretacji) i usystematyzowaniu. Dlatego charakter moich badań jest generalnie dogmatyczny. Moim zdaniem, konkurencja w transporcie kolejowym może przyczynić się do wzrostu przewozów kolejowych, należy jednak zapewnić, aby koszty jej wprowadzenia nie przewyższały korzyści z tego tytułu. Ponadto, do osiągnięcia celów polityki krajowej i unijnej w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu niezbędne jest zapewnienie równych warunków konkurencji między koleją a mniej przyjaznymi środowisku rodzajami transportu, w szczególności transportem drogowym (zwłaszcza w zakresie opłat za korzystanie z infrastruktury).

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój transportu ; kolej ; konkurencja na kolei


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Jarecki, S. A. (2021). Konkurencja jako narzędzie osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w transporcie kolejowym. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(1), 93-101. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.1.08

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie