Data publikacji : 2021-06-30

Stan poinformowania oraz źródła wiedzy studentów pedagogiki na temat aktualnych wydarzeń dotyczących środowiska naturalnego i jego ochrony

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest prezentacja badania znajomości najnowszych wydarzeń i trendów  dotyczących środowiska naturalnego i jego ochrony, przeprowadzonego wśród studentów pedagogiki jako przyszłych nauczycieli mających podejmować te zagadnienia w działalności edukacyjnej. Badanie wykonano w maju i czerwcu 2020 r., drogą mailową na grupie 140 studentów pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Celem badania było sprawdzenie zarówno orientacji studentów w powyższych kwestiach, jak i tego, co stanowi dla nich źródło wiedzy. Wyniki badania wskazują na zróżnicowany poziom wiedzy studentów. Na niektóre pytania zamieszczone w kwestionariuszu prawidłowo odpowiedziało 70‒80% uczestników, na inne poniżej 40%, a relatywnie duży odsetek zadeklarował, że nie zna odpowiedzi. Wyniki są jednak niepokojące, jeśli chodzi o szkołę i uczelnię jako źródło wiedzy na temat środowiska i jego ochrony oraz aktualnych wydarzeń i decyzji dotyczących środowiska. Głównym źródłem wiedzy studentów okazały się media społecznościowe, wyprzedziwszy portale informacyjne i telewizję. Tylko w niewielkim odsetku studenci zadeklarowali, że czerpią wiedzę ze szkoły lub uczelni. Wyniki badania wskazują na potrzebę refleksji nad miejscem edukacji ekologicznej w ramach formalnej edukacji w Polsce.

Słowa kluczowe

studenci pedagogiki ; świadomość ekologiczna ; media społecznościowe


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Ciążela, A. (2021). Stan poinformowania oraz źródła wiedzy studentów pedagogiki na temat aktualnych wydarzeń dotyczących środowiska naturalnego i jego ochrony. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(2), 41-53. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.2.04

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie