Data publikacji : 2021-06-30

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście edukacji sustensywnej

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

We współczesnej literaturze przedmiotu koncepcje zrównoważonego rozwoju od strony teoretycznej są dość dobrze opracowane, dostrzega się jednak potrzebę zbadania zastosowania tych idei w praktyce. Ważne wydaje się zatem budowanie strategii działań zwłaszcza w odniesieniu do sfery świadomościowej. Kształtowanie społecznej świadomości zrównoważonego rozwoju warunkowane jest kształtowaniem postawy prozdrowotnej dzieci już w młodszym wieku szkolnym. Dlatego celem podjętych badań, których wyniki są przedstawione w artykule, było poznanie poziomu nawyków prozdrowotnych, jaki osiągnęły dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jako elementu edukacji sustensywnej. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła odpowiedzieć na kluczowe pytanie problemowe, w jaki sposób kształtuje się postawa prozdrowotna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w kontekście zrównoważonego rozwoju z udziałem oddziaływań rodziców i nauczycieli? Wyniki badań pokazały wysoki poziom nawyków prozdrowotnych dzieci, co w pewnym stopniu wskazuje na potrzebę utrzymania strategii działań edukacji sustensywnej poprzez realizację zadań w aspekcie współdziałania środowiska szkolnego i rodzinnego, a także na potrzebę kontynuacji badań z wymienionego obszaru.

Słowa kluczowe

dziecko ; nawyki prozdrowotne ; zrównoważony rozwój ; edukacja zdrowotna ; edukacja sustensywna ; wychowanie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Waszczuk, J., Konowaluk-Nikitin, H., & Pawłowicz-Sosnowska, E. (2021). Kształtowanie nawyków prozdrowotnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście edukacji sustensywnej. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(2), 55-61. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.2.05

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie