Data publikacji : 2021-06-30

Ruch B Corp wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju w dobie pandemii COVID-19 – wybrane polskie przykłady

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

Pandemia COVID-19 wywołała bezprecedensowe konsekwencje – począwszy od służby zdrowia, poprzez gospodarkę, aż do życia społeczeństw. Jej wielowymiarowy negatywny wpływ sprawił, że zdaniem wielu ekspertów pod znakiem zapytania stanęła realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Panuje jednak coraz powszechniejsze przekonanie, że obecny kryzys to doskonała okazja, by projektując popandemiczną rzeczywistość, nie powielać błędów wcześniejszego modelu rozwoju. Kluczową rolę w tym zakresie powinien odegrać biznes, który ma do swojej dyspozycji różnorodne koncepcje, pokazujące jak odpowiedzialnie działać na rzecz otoczenia i budować zrównoważoną gospodarkę. Jedną z takich koncepcji jest ruch B Corporation. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ruch B Corp przyczynia się do realizacji SDGs, szczególnie dotkniętych negatywnym wpływem pandemii, zarówno z punktu widzenia teorii (ocena założeń ruchu), jak i empirii (analiza wybranych polskich przykładów firm z certyfikatem B Corp). Tak postawionemu celowi podporządkowane zostały metody badawcze – krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz studia przypadku. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że założenia ruchu B Corp są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, a B Corps w Polsce przyczyniają się do wdrażania tych SDGs, które są szczególnie ważne w dobie pandemii.

Słowa kluczowe

rozwój zrównoważony ; Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ ; SDGs ; COVID-19 ; biznes ; B Corporation ; B Corp


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Jastrzębska, E. (2021). Ruch B Corp wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju w dobie pandemii COVID-19 – wybrane polskie przykłady. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(2), 63-75. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.2.06

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie