Tom 15 Nr 2 (2017)


Opublikowane: 2017-06-30

Artykuły naukowe
Synteza celulaz w hodowlach bakterii Paenibacillus sp. wyizolowanych z ryzosfery

Jakub Dobrzyński    Monika Sitarek    Patrycja Słodownik    Urszula Jankiewicz    Dariusz Gozdowski    Ewa B. Górska   
85-92

pdf
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP