Data publikacji : 2017-10-18

Poczucie własnej skuteczności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Ewa KulawskaDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja poczucia własnej skuteczności wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przeprowadzono badania metodą sondażu diagnostycznego wśród 44 nauczycieli klas początkowych. Zastosowano kwestionariusz Teacher’s Self Efficacy (TSE) Alberta Bandury w tłumaczeniu autorki. Wyniki badań wskazują na to, że nauczyciele najwyższą skuteczność osiągają w zakresie umiejętności wychowawczych, a najniższą w kontaktach z rodzicami i umiejętnościach tworzenia bezpiecznej, stymulującej atmosfery pracy w relacjach z uczniami, innymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Ustalono, że nauczyciele będący w fazie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego prezentują wyższe poczucie własnej skuteczności niż nauczyciele, którzy osiągnęli status nauczyciela dyplomowanego.

Słowa kluczowe

poczucie własnej skuteczności ; nauczyciel ; edukacja wczesnoszkolna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie