Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 3, Nr 2 (2003) O SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAWIE. 1 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 15, Nr 2 (2015) BADANIA ROMANISTÓW POLSKICH W LATACH 2011-2013 Abstrakt  PDF
Maria Zabłocka
 
Vol 16, Nr 4 (2016) Z JAKIM SPOKOJEM DUCHA SOKRATES ZNOSIŁ NIEPOHAMOWANY CHARAKTER ŻONY; ORAZ CO NAPISAŁ WARRON W JEDNEJ Z SATYR NA TEMAT POWINNOŚCI MĘŻA AULUS GELLIUS, ‘NOCE ATTYCKIE’ 1,17 TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 12, Nr 1 (2012) USTAWA JULIJSKA O KARANIU ZA CUDZOŁÓSTWA 5 TYTUŁ 48 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ  PDF
Dorota Stolarek
 
Vol 12, Nr 2 (2012) O URZĘDZIE PREFEKTA STRAŻY MIEJSKIEJ 15 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 3, Nr 1 (2003) O POCZĄTKACH PRAWA I WSZYSTKICH URZĘDÓW ORAZ O NASTĘPSTWIE PRAWNIKÓW. 2 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW. TEKST - TłUMACZENIE - KOMENTARZ Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 12, Nr 3 (2012) SŁOWA UCHWAŁY SENATU O KONIECZNOŚCI USUNIĘCIA Z MIASTA RZYMU FILOZOFÓW; TAKŻE SŁOWA EDYKTU CENZORÓW, W KTÓRYM ZOSTALI ZGANIENI I POWSTRZYMANI CI, KTÓRZY ZACZĘLI ZAKŁADAĆ I PROWADZIĆ SZKOŁY RETORYKI W RZYMIE AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 15,11 TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 2, Nr 1 (2002) AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE Księga XX, Rozdział I Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 13, Nr 1 (2013) CZYM SIĘ RÓŻNI CHOROBA OD PRZYPADŁOŚCI; A TAKŻE JAKIE ZNACZENIE MIAŁY TE SŁOWA W EDYKCIE EDYLÓW; ORAZ CZY EUNUCH I BEZPŁODNA KOBIETA PODLEGAJĄ ZWROTOWI; RÓŻNE OPINIE NA TEN TEMAT AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 4,2 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 10, Nr 1 (2010) RODZINA I PRAWO W EGIPSKICH PAPIRUSACH Abstrakt  PDF
Maciej Jońca, Paweł Szarek
 
Vol 13, Nr 2 (2013) USTAWA JULIJSKA O KARANIU ZA CUDZOŁÓSTWA 5 TYTUŁ 48 KSIĘGI DIGESTÓW. TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ  PDF
Dorota Stolarek
 
Vol 18, Nr 4 (2018) NAJSTARSZE ANGIELSKIE TŁUMACZENIE ‘INSTITUTIONES’ JUSTYNIANA Abstrakt  PDF
Łukasz Jan Korporowicz
 
Vol 10, Nr 1 (2010) O PRZYSPOSOBIENIACH I EMANCYPACJACH ORAZ O INNYCH SPOSOBACH USTANIA WŁADZY OJCOWSKIEJ 7 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 13, Nr 2 (2013) O JAKICH NIEWOLNIKACH I Z JAKIEGO POWODU JURYSTA CAELIUS SABINUS NAPISAŁ, ŻE ZWYKŁO SIĘ ICH SPRZEDAWAĆ W CZAPKACH; ORAZ JACY NIEWOLNICY BYLI ZGODNIE ZE ZWYCZAJEM PRZODKÓW SPRZEDAWANI POD KORONĄ; TAKŻE CO OZNACZA SAMO „POD KORONĄ” AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 6,4 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 17, Nr 4 (2017) GORSZE LATA POLSKIEJ ROMANISTYKI Abstrakt  PDF
Maria Zabłocka
 
Vol 11, Nr 1 (2011) O URZĘDZIE KONSULA 10 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 17, Nr 2 (2017) O PRZESTRZEGANEJ I STRZEŻONEJ WŚRÓD RZYMIAN ŚWIĘTOŚCI PRZYSIĘGI; ORAZ O DZIESIĘCIU JEŃCACH, KTÓRYCH HANNIBAL WYSŁAŁ DO RZYMU PO OTRZYMANIU OD NICH PRZYRZECZENIA. AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 6,18 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 5, Nr 1 (2005) O KONSTYTUCJACH CESARSKICH - 4 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 4, Nr 2 (2004) O USTAWACH, UCHWAŁACH SENATU I ZAKORZENIONYM ZWYCZAJU 3 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW. TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 11, Nr 4 (2011) O URZĘDZIE PRETORÓW 14 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 4, Nr 1 (2004) LEGES REGIAE Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 12, Nr 1 (2012) CZYM JEST POMERIUM AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 13,14 TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 11, Nr 2 (2011) O URZĘDZIE PREFEKTA PRETORIANÓW 11 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 11, Nr 3 (2011) O URZĘDZIE KWESTORA 13 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW. TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.