Zakres tematyczny czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma

Zeszyty Prawnicze są czasopismem nawiązującym do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych periodyków naukowych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje rezultaty badań z wielu różnych dziedzin prawa, zarówno materialnego, jak i procesowego. Ważne miejsce zajmują publikacje z zakresu nauk historyczno-prawnych, w tym z prawa rzymskiego. Od początku istnienia czasopisma propaguje ono także tłumaczenia prawniczych tekstów źródłowych z czasów antycznych. Każde tłumaczenie opatrzone jest merytorycznym komentarzem. W Zeszytach Prawniczych publikowane są także komentarze, glosy do orzecznictwa sądów krajowych i europejskich oraz sprawozdania, jak również artykuły recenzyjne i recenzje polskich i zagranicznych opracowań dotyczących problematyki prawnej. W profilu Zeszytów Prawniczych mieszczą się również teksty z zakresu nauki o polityce i administracji, o ile badania są prowadzone z perspektywy nauk prawnych. Publikacje ukazują się w języku polskim oraz w językach obcych, zwłaszcza w języku angielskim.

 

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP