Zasady etyki wydawniczej

W celu utrzymania wysokiej jakości publikowanych artykułów oraz rzetelności naukowej Redakcja Zeszytów Prawniczych przestrzega i egzekwuje przestrzeganie zasad etycznych, zarówno przez autorów, jak i recenzentów.

Zasady etyki publikacyjnej stosowane przez redakcję Zeszytów Prawniczych opierają się na zaleceniach opracowanych przez Komitet do spraw Etyki Publikacji (COPE) dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism oraz na wytycznych Elsevier dotyczących etyki publikacyjnej. W przypadku naruszenia tych zasad będą stosowane międzynarodowe standardy COPE dostępne w języku angielskim pod adresem

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP