Zasady etyki wydawniczej

W celu utrzymania wysokiej jakości publikowanych artykułów oraz rzetelności naukowej Redakcja Zeszytów Prawniczych przestrzega i egzekwuje przestrzeganie zasad etycznych, zarówno przez autorów, jak i recenzentów.

Zasady etyki publikacyjnej stosowane przez redakcję Zeszytów Prawniczych opierają się na zaleceniach opracowanych przez Komitet do spraw Etyki Publikacji (COPE) dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism oraz na wytycznych Elsevier dotyczących etyki publikacyjnej. W przypadku naruszenia tych zasad będą stosowane międzynarodowe standardy COPE dostępne w języku angielskim pod adresem

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.