Kontakt

Adres

Zeszyty Prawnicze
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Prawa i Administracji
ul. Wóycickiego 1/3 blok. 17
01-938 Warszawa

Email: zeszytyprawnicze@uksw.edu.pl

Osoba do kontaktu

prof. dr hab. Jan Zabłocki
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Email: j.zablocki@uksw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Email: e.sobczak@uksw.edu.pl