Kontakt

Zeszyty Prawnicze
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Prawa i Administracji
ul. Wóycickiego 1/3 blok. 17
01-938 Warszawa

Email: zeszytyprawnicze@uksw.edu.pl


Główna osoba do kontaktu

prof. dr hab. Jan Zabłocki
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP