Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Jan Zabłocki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

Redaktor tematyczny

dr hab. Zuzanna Benincasa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Poland

dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

dr hab. prof. UKSW Sławomir Godek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

dr hab. prof. UKSW Bartosz Majchrzak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

dr hab. prof. UKSW Maria Szczepaniec, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

prof. dr hab. Anna Tarwacka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

Redaktor językowy

prof. dr hab. Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Poland

Leszek Kazana, Poland

Agata Czuj

Redaktor statystyczny

Ryszarda Rempała, Poland

Sekretarz naukowy

dr hab. Elżbieta Loska

Rada naukowa

prof. Carlos Amunátegui Perelló, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Chile

prof. Robert Brtko, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovakia

prof Chen Xiaoming, Xiamen University, China

prof. Cosimo Cascione, Università di Napoli Federico II, Italy

prof. Alessandro Corbino, Università degli Studi di Catania, Italy

prof. Luigi Garofalo, Università degli Studi di Padova, Italy

ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

prof. Gábor Hamza, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Hungary

prof. Leonid Kofanov, Russian Academy of Sciences, Russian Federation

prof. dr hab. Marek Kuryłowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland

prof. Antun Malenica, Univerzitet u Novom Sadu, Croatia

prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

prof. Carla Masi Doria, Università di Napoli Federico II, Italy

prof. Thomas McGinn, Vanderbilt University, USA

prof. dr hab. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

prof. dr hab. Cezary Mik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

prof. Francesco Milazzo, Università di Catania, Italy

prof. Paul J. Du Plessis, University of Edinburgh, United Kingdom

prof. dr hab. Stanisław Prutis, Uniwersytet w Białymstoku, Poland

prof. Osvaldo Sacchi, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Italy

prof. Francesco Sini, Università di Sassari, Italy

dr hab. prof. UKSW Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

prof. Paola T. Todini, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Italy

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Uniwersytet Warszawski, Poland

prof. dr hab. Maria Zabłocka, Uniwersytet Warszawski, Poland

prof. Guodong Xu, Xiamen University, Chiny, China

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP