Harmonogram publikacji

Zeszyty Prawnicze ukazują się cztery razy w roku:

Nr 1 – planowany termin wydania numeru do końca marca

Nr 2 – planowany termin wydania numeru do końca czerwca

Nr 3 – planowany termin wydania numeru do końca września

Nr 4 – planowany termin wydania numeru do końca grudnia

Redakcja dopuszcza możliwość wydania numeru specjalnego Zeszytów Prawniczych. Numer specjalny może ukazać się jako numer dodatkowy poza harmonogramem publikacji lub jako numer tematyczny w ramach stałego harmonogramu wydawniczego.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP