Harmonogram publikacji

HARMONOGRAM PUBLIKACJI

Zeszyty Prawnicze ukazują się cztery razy w roku:

Nr 1 – planowany termin wydania numeru do końca marca

Nr 2 – planowany termin wydania numeru do końca czerwca

Nr 3 – planowany termin wydania numeru do końca września

Nr 4 – planowany termin wydania numeru do końca grudnia

Redakcja dopuszcza możliwość wydania numeru specjalnego Zeszytów Prawniczych. Numer specjalny może ukazać się jako numer dodatkowy poza harmonogramem publikacji lub jako numer tematyczny w ramach stałego harmonogramu wydawniczego.

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP