Cel i misja czasopisma

Celem Zeszytów Prawniczych jest popularyzacja i upowszechnianie na zasadach Open Access wiedzy z zakresu nauk prawnych, w tym prawa prywatnego, publicznego i nauk historyczno-prawnych, a także rozwijanie myśli naukowej oraz inspirowanie dyskusji w tym zakresie poprzez swobodną i niezależną wymianę poglądów prezentowanych w ramach publikacji ukazujących się na łamach czasopisma. Jego założeniem jest ponadto inicjowanie i pogłębianie badań naukowych nad dawnymi i współczesnymi instytucjami prawnymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Zeszyty Prawnicze dążą także do pogłębienia zainteresowania tematyką dotyczącą historii prawa oraz prawa współczesnego w środowisku akademickim w kraju i za granicą.

Misją Zeszytów Prawniczych jest publikowanie opracowań naukowych z zakresu poszczególnych gałęzi prawa prywatnego i publicznego, nauk historyczno-prawnych, jak również opracowań o charakterze prawno-porównawczym.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.