Zasady postępowania w przypadku nieetycznych praktyk autorów

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEETYCZNYCH PRAKTYK AUTORÓW

§1 Podejrzenie o zbędną (zduplikowaną) publikację

 1. Za zbędną (zduplikowaną) publikację uważa się tekst, w którym autor dosłownie lub częściowo powiela własne, wcześniej opublikowane prace albo składa do publikacji opublikowany już tekst w innej wersji językowej.
 2. Jeżeli recenzent podejrzewa, że recenzowany tekst stanowi zbędną (zduplikowaną) publikację powinien poinformować o tym redaktora naczelnego.
 3. W przypadku zgłoszenia przez recenzenta podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację, redaktor naczelny przeprowadza postępowanie zgodnie z zasadami określonymi przez The Committee on Publication Ethics (COPE) o których mowa na stronie https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf – s. 1-2

§2 Podejrzenie o plagiat w zgłoszonym manuskrypcie

 1. Za plagiat uważa się wykorzystanie dużych fragmentów lub choćby tylko krótkich fraz cudzego tekstu i/lub danych bez uznania autorstwa, zaprezentowanych tak, jakby były autorstwa plagiatora.
 2. Jeżeli recenzent podejrzewa, że recenzowany tekst stanowi plagiat powinien poinformować o tym redaktora naczelnego.
 3. W przypadku zgłoszenia przez recenzenta podejrzenia o plagiat, redaktor naczelny przeprowadza postępowanie zgodnie z odpowiednimi zasadami przez COPE, o których mowa na stronie https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf – s. 3.

 

§3 Podejrzenie o sfabrykowanie danych w zgłoszonym manuskrypcie

 1. Sfałszowanie danych ma miejsce wówczas, gdy autor powołał się na zmyślone dane, których nie uzyskał w drodze rzetelnych badań naukowych.
 2. Jeżeli recenzent podejrzewa możliwość wykorzystania w złożonym tekście sfabrykowanych danych, powinien poinformować o tym redaktora naczelnego.
 3. W przypadku zgłoszenia przez recenzenta podejrzenia o możliwości sfabrykowania danych, redaktor naczelny przeprowadza postępowanie zgodnie z zasadami określonymi przez COPE, o których mowa na stronie https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf – s. 5-6.

§4 Podejrzenie o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe/ Suspicion of ghost, guest, or gift authorship

 1. Autorem-widmo jest osoba, która została pominięta na liście autorów, mimo że spełniała kryteria autorstwa.
 2. Autorem gościnnym lub grzecznościowym jest osoba, która jest wymieniona jako autor, choć nie spełnia kryteriów autorstwa. Autorzy gościnni są osobami włączonymi do listy, aby wyglądała ona bardziej imponująco (pomimo, że niewiele lub wcale nie angażowali się w badania ani w przygotowanie publikacji). Autorstwo grzecznościowe dotyczy dopisywania innych osób do swoich publikacji w zamian za bycie dopisanym do ich publikacji.
 3. Jeżeli recenzent podejrzewa, że manuskrypt został sporządzony przez kogoś, kogo nie było na liście autorów lub nie został poprawnie uwzględniony w podziękowaniach albo zawiera niezasłużonych autorów (gościnnych lub grzecznościowych) powinien poinformować o tym redaktora naczelnego.
 4. Do oceny zjawiska autorstwa widmo, gościnnego lub grzecznościowego znajdują odpowiednio zastosowanie pojęcia i zasady określone przez COPE https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf – s. 11-12.

§5 Nieujawniony konflikt interesów w zgłoszonym manuskrypcie

 1. Za konflikt interesów uważa się zachodzące między recenzentem a autorem bądź jednym z autorów bezpośrednie relacje: a) osobiste (zarówno pozytywne, jak i negatywne); b) podległości zawodowej; c) wynikające ze współpracy naukowej w ciągu ostatnich lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 2. Jeżeli recenzent podejrzewa możliwość wystąpienia nieujawnionego konfliktu interesów w zgłoszonym manuskrypcie powinien poinformować o tym redaktora naczelnego.
 3. W przypadku zgłoszenia przez recenzenta podejrzenia o zaistnieniu nieujawnionego konfliktu interesów w zgłoszonym manuskrypcie, redaktor naczelny przeprowadza postępowanie zgodnie z odpowiednimi zasadami określonymi przez COPE, o których mowa na stronie https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf – s. 13.

§6 Etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem

 1. Jeżeli recenzent ma zastrzeżenia etyczne odnośnie do zgłoszonego manuskryptu powinien poinformować o tym redaktora naczelnego.
 2. W przypadku zgłoszenia przez recenzenta podejrzenia, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem, redaktor naczelny przeprowadza postępowanie zgodnie z odpowiednimi zasadami określonymi przez COPE, o których mowa na stronie https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf – s. 15.

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.