Zespół recenzentów

Lista Recenzentów jest zmienna. W każdym numerze w danym roku kalendarzowym podawana jest lista Recenzentów z roku ubiegłego.
Recenzenci w roku 2022 (Zeszyty Prawnicze 22.1-4):
Krzysztof Amielańczyk (Polska), Hanna Appel (Polska), Katarzyna Bagan-Kurluta (Polska), Tomasz Bąkowski (Polska), Petr Bělovsky (Republika Czeska), Mateusz Błachucki (Polska), Paweł Borszowski (Polska), Witold Borysiak (Polska), Paweł Bosiacki (Polska),Dominika Cendrowicz (Polska), Piotr Cybula (Polska), Adam Doliwa (Polska), Rafal Dowgier (Polska), Marzena Dyjakowska (Polska), David Falada (Republika Czeska), Piotr Fiedorczyk (Polska), Wojciech Filipkowski (Polska), Tomasz Gałkowski (Polska), Piotr Gawrysiak (Polska), Piotr Girdwoyń (Polska), Jacek Gołaczyński (Polska), Sabina Grabowska (Polska), Hanna Gronkiewicz-Waltz (Polska), Ewa Monika Guzik-Makaruk (Polska), Joanna Haberko (Polska), Jan Halberda (Polska), Maciej Jońca (Polska), Aldona Jurewicz (Polska), Marcin Jurgilewicz (Polska), Agnieszka Kacprzak (Polska), Maciej Kaliński (Polska), Maria Kenig-Witkowska (Polska), Czesław Kłak (Polska), Radosław Koper (Polska), Łukasz Korporowicz (Polska), Izabela Kraśnicka (Polska),Wojciech Kosior (Polska), Bartłomiej Krzan (Polska), Paweł Księżak (Polska), Rafał Kubiak (Polska), Marek Kulik (Polska), Elżbieta Kuzborska-Pacha (Estonia), Arkadiusz Lach (Polska), Paola Lambrini (Włochy), Katarzyna Maćkowska (Polska), Rafał Mańko (Niderlandy), Łukasz Marzec (Polska), Peter Mikša (Słowenia), Joanna Misztal-Konecka (Polska), Piotr Niczyporuk (Polska), Zygmunt Niewiadomski (Polska), Artur Nowak-Far (Polska), Maria Nowak (Polska), Joanna Nowakowska-Małusecka (Polska), Jolanta Pacian (Polska), Maciej Perkowski (Polska), Anna Pikulska-Radomska (Polska), Ryszard Piotrowski (Polska), Łukasz Pisarczyk (Polska), Jarosław Rominkiewicz (Polska), Izabella Rusinowa (Polska), Mirosław Sadowski (Polska), Andrzej Sakowicz (Polska), Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Polska), Marek Sobczyk (Polska), Michal Skřejpek (Republika Czeska), Ryszard Stefański (Polska), Aleksander Stępkowski (Polska), Renata Świrgoń-Skok (Polska), Monika Tarska (Polska), Piotr Tuleja (Polska), Jakub Urbanik (Polska), Wacław Uruszczak (Polska), Dominika Wajda (Polska), Paweł Wajda (Polska), Mariusz Wieczorek (Polska), Jacek Wierciński (Polska), Jacek Wiewiorowski (Polska), Paweł Wiliński (Polska), Mirosław Włodarczyk (Polska), Michał Wojewoda (Polska), Iwona Wrońska (Polska), Mirosław Wyrzykowski (Polska), Stanisław Zabłocki (Polska), Andrzej B. Zakrzewski (Polska), Katarzyna Zalasińska (Polska), Zdzisław Zarzycki (Polska), Tadeusz
Zembrzuski (Polska), Agnieszka Zimmermann (Polska)

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.