Działy

 • Artykuły
 • Miscellanea
 • Komunikaty
 • Artykuły recenzyjne
 • Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • In memoria servari
 • Disputare necesse est
 • Monumenta aere perenniora
 • Recenzja
 • Glosy
 • Sprawozdania
 • Tłumaczenia
 • Artykuły okolicznościowe
 • Bibliografia
 • In memoriam
 • Kroniki
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP