BARBARA MAŁGORZATA KAŁDON, PRZEMOC WOBEC DZIECKA W RODZINIE. STUDIUM EMPIRYCZNE Z ZAKRESU KRYMINOLOGII I PRAWA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA 2014, SS. 280.

EDYTA WOLTER

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.27

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142