W trosce o świadomość ekologiczną społeczeństwa XXI wieku

Edyta Wolter

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.2.28

Abstrakt


Celem artykułu jest wyjaśnienie znaczenia kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa żyjącego w uwarunkowaniach kultury postindustrialnej, społeczeństwa wiedzy – na przykładzie zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Unii Europejskiej oraz Kościoła katolickiego. Artykuł ma strukturę problemową. Bazę źródłową stanowią źródła drukowane Polskiego Komitetu do spraw UNESCO („Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”), Komisji Europejskiej oraz dotyczące myśli społecznej Kościoła katolickiego.

Słowa kluczowe


kultura postindustrialna, świadomość ekologiczna, wychowanie ekologiczne, postawy ekologiczne, Polski Komitet do spraw UNESCO, Komisja Europejska, dokumenty Kościoła katolickiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


posiedzenie Komitetu Światowego Dziedzictwa. 40. rocznica Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (2012). „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

Czy chcielibyście pić wodę ze ścieków? Broszura na temat wody przeznaczona dla młodzieży (2012). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Dlaczego potrzebujemy unijnej polityki bezpieczeństwa żywności (2014). W: Bezpieczeństwo żywności. „Od pola do stołu” – bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Dlaczego potrzebujemy unijnej polityki klimatycznej (2014). W: Działania w dziedzinie klimatu. Jak dbać o klimat i środowisko. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety. Siódmy ogólny unijny program działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r. (b.r.w.). Luksemburg: Komisja Europejska.

Educating in dialogue with the environment. Conference on the occasion of the 60th anniversary of the UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) (2013). „Polish National Commission for UNESCO Review Bulletin”.

Fontaine P. (2014). Europa w 12 lekcjach. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Franciszek (2015). Encyklika Laudato si’. W trosce o wspólny dom. Kraków: Wydawnictwo M.

Juncker J.-C. (2016). Wprowadzenie. W: UE w 2015 r. Najważniejsze wydarzenia. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Kalinowska A. (2013). Czy człowiek współczesny zdolny jest do dialogu ze środowiskiem? „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

Konwencja. W: Polski Komitet ds. UNESCO, dostępny na: www.unesco.pl/no_cache/kultura/dziedzictwo-kulturowe (otwarty 2.05.2016).

Kryteria wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa, dostępny na: www.unesco.pl/no_cache/kultura/dziedzictwo-kulturowe (otwarty 3.05.2016).

Krzemiński Z. (2013). Udział Polski w Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

Lasy Europy. Stwarzanie warunków do życia (2010). Luksemburg: Unia Europejska Urząd Publikacji.

Machinko-Nagrabecka M. (2013). Jak uczyć o zrównoważonym rozwoju? „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

Natura 2000. Odkryj europejską przyrodę (2006). Luksemburg: Urząd Publikacji Komisji Europejskiej.

Niszczymy więcej niż tylko drzewa (2015). W: Nasza planeta – nasza przyszłość. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Piotrowska K. (2013). Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

Rada Europejska. Pięćdziesiąt lat spotkań na szczycie (2012). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, s. 8–11.

Ratajski S. (2013). Czym zajmował się Polski Komitet do spraw UNESCO w 2013 roku. „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

Rottermund A. (2014). UNESCO – misja wciąż aktualna. „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

Sieć ASPnet dla globalnego obywatelstwa. Międzynarodowe Forum w Suwon (2013). „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu (2015). W: Dziesięć priorytetów dla Europy. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń (2013). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Światowe dziedzictwo. W: Polski Komitet ds. UNESCO, dostępny na: www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe (otwarty 2.05.2016).

Turystyka w Unii Europejskiej. Czy jesteś gotowy na Europę? (2014). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

UNESCO i Polska (2014). „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

UNESCO Programme priorities for the coming years (2013). „Polish National Commission for UNESCO Review Bulletin”.

W jaki sposób UE wspiera badania naukowe i innowacje (2014). W: Badania naukowe i innowacje. Przesuwanie granic ludzkiego poznania i poprawa jakości życia. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Word Heritage Committee Session in St. Petersburg (2012). „Polish National Commission for UNESCO Review Bulletin”.

Wspólna polityka rolna. Partnerstwo Europy i rolników (2012). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Wychowywać w dialogu ze środowiskiem. Konferencja z okazji 60-lecia Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO (2013). „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

Zalewski M. (2012). Ekohydrologia: nauka integrująca wiedzę o procesach środowiskowych. „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

Założenia programowe UNESCO na najbliższe lata (2013). „Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

Założyciele UE (2013). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE (2013). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Jak działa Unia Europejska.

Przewodnik po instytucjach europejskich (2014). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142