Data publikacji : 2017-01-11

„Uczyć się, aby żyć wspólnie” w koncepcji Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku

Edyta WolterDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie założeń dotyczących podstawowych filarów edukacji, określonych przez Międzynarodową Komisję do spraw Edukacji dla XXI wieku, która pracowała pod kierunkiem Jacques’a Delorsa (przewodniczącego Komisji Europejskiej w latach 19851995). Pokłosiem obrad Komisji jest Raport dla UNESCOEdukacja: jest w niej ukryty skarb” („L’Éducation: Un trésor est caché dedans”, UNESCO 1996). W artykule zastosowano kryterium problemowe, odniesione do poszczególnych części raportu i kategorii postaw dotyczących: zrównoważonego rozwoju, procesu wychowania, kształcenia do współżycia z innymi, odkrywania Innego. 

Słowa kluczowe

Międzynarodowa Komisja do spraw Edukacji dla XXI wieku ; edukacja globalna ; rozwój zrównoważony ; sztuka nauczania ; wychowanie do postaw społecznych ; pedagogika ekologiczna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie