Data publikacji : 2020-07-18

Education for a healthy lifestyle in free time

Dział: Colloquia

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki wychowania do zdrowego stylu życia na wybranych przykładach dziedzictwa kultury zachowań społeczeństwa polskiego, jako ideacyjnego fundamentu działań aplikacyjnych w kulturze ponowoczesnej na przełomie XX/XXI wieku. Problem badań jest osadzony w paradygmacie interpretatywnym nauk społecznych, humanistycznych. W procesie badawczym zastosowano metodę badań jakościowych: jakościowa analiza tekstu/analiza jakościowa dokumentów, w której istotne są hermeneutyczne rozumienie oraz interpretacja tekstu źródłowego. Podstawę analiz stanowią historyczne źródła drukowane (materiały pierwotne) oraz opracowania naukowe dotyczące problematyki wskazanej w tytule.

Słowa kluczowe

czas wolny ; zdrowie ; zdrowy styl życia ; wychowanie ; pedagogika czasu wolnego ; historia wychowania


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie