Opublikowane: 2020-07-18

Education for a healthy lifestyle in free time

Edyta Wolter
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.17

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki wychowania do zdrowego stylu życia na wybranych przykładach dziedzictwa kultury zachowań społeczeństwa polskiego, jako ideacyjnego fundamentu działań aplikacyjnych w kulturze ponowoczesnej na przełomie XX/XXI wieku. Problem badań jest osadzony w paradygmacie interpretatywnym nauk społecznych, humanistycznych. W procesie badawczym zastosowano metodę badań jakościowych: jakościowa analiza tekstu/analiza jakościowa dokumentów, w której istotne są hermeneutyczne rozumienie oraz interpretacja tekstu źródłowego. Podstawę analiz stanowią historyczne źródła drukowane (materiały pierwotne) oraz opracowania naukowe dotyczące problematyki wskazanej w tytule.

Słowa kluczowe:

czas wolny, zdrowie, zdrowy styl życia, wychowanie, pedagogika czasu wolnego, historia wychowania

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wolter, E. (2020). Education for a healthy lifestyle in free time. Forum Pedagogiczne, 10(2), 243–252. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.17

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.