Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ochrona przyrody ojczystej w Drugiej Rzeczypospolitej – edukacyjne implikacje miesięcznika „Przyroda i Technika”

Edyta Wolter

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2019.1.12

Abstrakt


Celem artykułu jest wyjaśnienie dziedzictwa kultury na przykładzie wychowania do ochrony przyrody w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939). Podstawę źródłową stanowi czasopismo „Przyroda i Technika”, wydawane przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika w latach 1922–1939. W artykule uzasadniono znaczenie procesu wychowania do ochrony przyrody społeczeństwa polskiego na przykładzie wybranych artykułów i konkursów edukacyjnych, wystaw poświęconych problematyce opieki nad zwierzętami, a także popularyzacji książek oraz czasopism poświęconych ochronie przyrody.

Słowa kluczowe


historia edukacji; „Przyroda i Technika”; ochrona przyrody; wychowanie do postaw ekologicznych;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cholewa S. (1939). Las jako zbiorowisko (elementy wycieczki w II kl. gimnazjalnej). W: „Metodyka biologii. Dodatek do czasopisma Przyroda i Technika” (Organ Ognisk Metodyki Biologii), 1939 (rok 3), z. 5 (maj 1939), s. 65–88.

Co się dzieje w Polsce? Przepisy dla zwiedzających Park Narodowy im. Żeromskiego w „Puszczy Jodłowej” (1933). W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych. Wychodzi raz na miesiąc z wyjątkiem lipca i sierpnia), 1933 (rocznik 12), z. 8 (wrzesień 1933), s. 367–368.

Dunajewski A. (1930). O kilku gatunkach zwierząt wymierających i wymarłych. W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika, 1930 (rocznik 9), z. 8 (październik 1930), s. 337–347.

Dyakowska J. (1937). Ochrona przyrody w szkole. W: „Metodyka biologii. Dodatek do czasopisma Przyroda i Technika poświęcony nauczaniu botaniki i zoologii” 1937, (rok 1), z. 5, s. 80.

Dyakowski B. (1938). O skutkach nieracjonalnego użytkowania lasu. W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych), 1938 (rocznik 17), z. 5 (maj 1938), s. 271–277.

Fuliński B. (1923). Marjan Raciborski. W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu, wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika), 1923 (rocznik 2), z. 4 (kwiecień 1923), s. 205–210.

Gąsiorowska Z. (1938). Wrażenia z Yellowstone Park. Notatki z podróży. W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych), 1938 (rocznik 17), z. 4 (kwiecień 1938), s. 193–201.

Ginące drzewo. (1924). W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu, wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika), 1924 (rocznik 3), z. 3–4 (marzec – kwiecień 1924), s. 243–246.

Gorjaczkowski W. (1937). Przewodnik po przykładowym ogrodzie szkolnym założonym na terenie Zakładu Hodowli Roślin m. st. Warszawy, przy ul. Chodkiewicza 11. W: „Metodyka biologii. Dodatek do czasopisma «Przyroda i Technika», poświęcony nauczaniu botaniki i zoologii” 1937, (rok 1), z. 6/7, s. 97.

Jaranowska I. (1927). Plaga pyłu i dymu w miastach. W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika. Bydgoszcz–Kraków–Lwów–Poznań–Sosnowiec–Warszawa–Wilno), 1927 (rocznik 6), z. 9 (listopad 1927), s. 405–418.

Jarmolińska H. (1935). Życie lasu w zimie. Nasze porosty. W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych), 1935 (rocznik 14), z. 1 (styczeń 1935), s. 1–8.

Keler S. (1934). Ochrona przyrody ze stanowiska pierwotnego i kulturalnego. W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych. Wychodzi raz na miesiąc z wyjątkiem lipca i sierpnia), 1934 (rocznik 13), z. 5 (maj 1934), s. 193–196.

Keler S. (1934). Przy karmiku. W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych. Wychodzi raz na miesiąc z wyjątkiem lipca i sierpnia), 1934 (rocznik 13), z. 9 (listopad 1934), s. 409–415.

Klimowicz W. (1927). Nowe badania nad klimatem. W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika. Bydgoszcz–Kraków–Lwów–Poznań–Sosnowiec–Warszawa–Wilno), 1927 (rocznik 6), z. 9 (listopad 1927), s. 425–427.

Krzemieniewski S. (1922). Ochrona przyrody ojczystej i jej znaczenie. Z posiedzenia Lwowskiej Kuratorji Ochrony Przyrody dnia 24 lutego 1922. W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym oraz rozwojowi przemysłu i rolnictwa, wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika. Kraków–Lwów–Poznań–Warszawa–Wilno), 1922 (rocznik 1), z. 1 (październik 1922), s. 23–27.

Krzemieniewski S. (1922). Ochrona przyrody ojczystej i jej znaczenie. Z posiedzenia Lwowskiej Kuratorji Ochrony Przyrody, dnia 24 lutego 1922 (ciąg dalszy). W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym oraz rozwojowi przemysłu i rolnictwa, wydawany przez Polskie Tow. Przyrodników im. M. Kopernika. Kraków–Lwów–Poznań–Warszawa–Wilno), 1922 (rocznik 1), z. 2 (listopad 1922), s. 95–96.

Książki które warto czytać. (1925). W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika. Bydgoszcz–Kraków–Lwów–Poznań–Warszawa–Wilno), 1925 (rocznik 4), z. 1 (styczeń 1925), s. 43.

Kuntze R. (1926). Wpływ człowieka na skład fauny. W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika. Bydgoszcz–Kraków–Lwów–Poznań–Warszawa–Wilno), 1926 (rocznik 5), z. 10 (grudzień 1926), s. 451–458.

Kuntze R. (1934). Z rozważań nad podstawowemi zasadami ekologii zwierząt. W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych. Wychodzi raz na miesiąc z wyjątkiem lipca i sierpnia), 1934 (rocznik 13), z. 5 (maj 1934), s. 197–208.

Kuntze R. (1935). Żubr białowieski i żubr kaukaski w oświetleniu systematyki podgatunkowej. W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych), 1935 (rocznik 14), z. 18 (grudzień 1935), s. 448–455.

Lindeman W. (1937). Ochrona zwierząt w parkach natury a gospodarka łowiecka. W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych), 1937 (rocznik 16), z. 3 (marzec 1937), s. 139–140.

Massalski E. (1939). Wycieczki biologiczne w Góry Świętokrzyskie. W: „Metodyka biologii. Dodatek do czasopisma «Przyroda i Technika»” (Organ Ognisk Metodyki Biologii), 1939 (rok 3), z. 2–3 (luty – marzec 1939), s. 17–38.

„Metodyka biologii. Dodatek do czasopisma «Przyroda i Technika» poświęcony nauczaniu botaniki i zoologii” 1937, (rok 1), z. 1, s. 1.

Niementowski S. (1922). Do Czytelników. W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym oraz rozwojowi przemysłu i rolnictwa, wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika. Kraków–Lwów–Poznań–Warszawa–Wilno), 1922 (rocznik 1), z. 1 (październik 1922), s. 1, 3.

Nowoczesne zużytkowanie śmieci. (1928). W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika, 1928 (rocznik 7), z. 4 (kwiecień 1928), s. 184–185.

Ochrona przyrody w Polsce. (1929). W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika, 1929 (rocznik 8), z. 5 (maj 1929), s. 220.

O wprowadzeniu ochrony przyrody do nauczania szkolnego. (1926). W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika. Bydgoszcz–Kraków–Lwów–Poznań–Warszawa–Wilno), 1926 (rocznik 5), z. 4 (kwiecień 1926), s. 190–191.

Paczoski J. (1937). Roślina i siedlisko. W: Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych), 1937 (rocznik 16), z. 8 (październik 1937), s. 449–457.

Pawłowska S. (1937). Gazetka przyrodnicza ucznia. W: „Metodyka biologii. Dodatek do czasopisma Przyroda i Technika poświęcony nauczaniu botaniki i zoologii” 1937, (rok 1), z. 6/7, s. 92.

Przegląd czasopism. (1925). W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika. Bydgoszcz–Kraków–Lwów–Poznań–Warszawa–Wilno), 1925 (rocznik 4), z. 1 (styczeń 1925), s. 92–94.

Przegląd czasopism. (1925). W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika. Bydgoszcz–Kraków–Lwów–Poznań–Warszawa–Wilno), 1925 (rocznik 4), z. 10 (grudzień 1925), s. 489.

Pazdro Z. (1925). Polskie Zagłębie Węglowe pod względem geologicznym. W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika. Bydgoszcz–Kraków–Lwów–Poznań–Warszawa–Wilno), 1925 (rocznik 4), z. 10 (grudzień 1925), s. 441–448.

Ruch naukowy. Z dorocznych obrad Państwowej Rady Ochrony Przyrody. (1933). W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych. Wychodzi raz na miesiąc z wyjątkiem lipca i sierpnia), 1933 (rocznik 12), z. 4 (kwiecień 1933), s. 186–187.

Sokołowski M. (1937). Las w walce o byt. W: Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych), 1937 (rocznik 16), z. 6 (czerwiec 1937), s. 321–334.

Strawiński K. (1929). Zwalczanie szkodników i ochrona roślin w Polsce. W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika, 1929 (rocznik 8), z. 8 (październik 1929), s. 348–356.

Szafer W. (1931). Co się dzieje w Polsce. Roślinom lekarskim grozi wytępienie. W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych. Wychodzi raz na miesiąc z wyjątkiem lipca i sierpnia), 1931 (rocznik 10), z. 5 (maj 1931), s. 236–239.

Tołpa S. (1938). Wycieczki przyrodnicze w kl. II gimnazjum. W: „Metodyka biologii. Dodatek do czasopisma Przyroda i Technika” (Organ Ognisk Metodyki Biologii), 1938 (rok 2), z. 10 (grudzień 1938), s. 133–138.

Wodziczko A. (1936). Gatunki roślin chronione na całym obszarze Rzeczypospolitej. W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych), 1936 (rocznik 15), z. 3 (marzec 1936), s. 167–168.

Wodziczko A. (1935). Kierunki współczesnej ochrony przyrody. W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych), 1935 (rocznik 14), z. 4 (kwiecień 1935), s. 145–148.

Wystawa Ochrony Przyrody. (1936). W: „Przyroda i Technika” (Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych), 1936 (rocznik 15), z. 9 (listopad 1936), s. 550.

Zawiadomienie. „Zielnik Tatrzański”. (1925). W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. Wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika.Bydgoszcz–Kraków–Lwów–Poznań–Warszawa–Wilno), 1925 (rocznik 4), z. 4 (kwiecień 1925), s. 192.

Z ochrony przyrody. (1923). W: „Przyroda i Technika” (Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu, wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika), 1923 (rocznik 2), z. 5 (maj 1923), s. 297–302.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142