Data publikacji : 2021-10-27

Czasopiśmiennictwo jako źródło badań naukowych w zakresie historii edukacji ekologicznej realizowanych w kulturze ponowoczesnej/postmodernizmu

Edyta WolterDział: Colloquia

Abstrakt

Celem artykułu jest wyjaśnienie metodologicznych aspektów przestrzeni źródłowej w XXI wieku, na przykładzie czasopiśmiennictwa jako podstawy do badań historycznych w zakresie edukacji ekologicznej w II Rzeczypospolitej (1918-1939). W tym kontekście zaprezentowano zarys cech kultury ponowoczesnej/postmodernizmu (II połowy XX i pierwszych dekad XXI wieku), podano egzemplifikacje dwunastu czasopism stanowiących podstawę źródłową do badań naukowych w zakresie historii edukacji (zarówno fachowych/przyrodniczych, jak również przeznaczonych dla dzieci i młodzieży).

Słowa kluczowe

kultura ponowoczesna/postmodernizmu, historia edukacji ekologicznej, źródła drukowane, czasopiśmiennictwo, metodologia badań historycznych


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 
Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf (English)

Wolter, E. (2021). Czasopiśmiennictwo jako źródło badań naukowych w zakresie historii edukacji ekologicznej realizowanych w kulturze ponowoczesnej/postmodernizmu. Forum Pedagogiczne, 11(1), 285-297. https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.18

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie