Data publikacji : 2023-05-06

Z ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SĄDU SPECJALNEGO W KIELCACH (SONDERGERICHT KIELCE) (1939-1945)

Abstrakt

Artykuł dotyczy organizacji i działalności Sądu Specjalnego w Kielcach (Sondergericht Kielce) w latach 1939-1945, tj. jednego z niemieckich sądów specjalnych funkcjonujących na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. Podjęcie tego tematu jest uzasadnione brakiem nawet fragmentarycznych ustaleń. W związku z tym celem badań było poczynienie podstawowych ustaleń: jakiego rodzaju sprawy były rozpatrywane przez Sondergericht; oskarżeni jakiej narodowości przeważali; na jakie kary byli skazywani; czy i w jakich sprawach orzekano karę śmierci; kto kierował pracami Sondergerichtu, jacy sędziowie byli jego członkami i jacy prokuratorzy brali udział w rozprawach przed Sondergerichtem, skąd pochodzili prawnicy zaangażowani w prace Sondergerichtu, czy jego orzeczenia były wzruszane na drodze nadzwyczajnych środków prawnych. Podstawę źródłową rozważań stanowią archiwalia, literatura oraz prasa. Na tej podstawie poczyniono oryginalne, nieznane dotychczas ustalenia dotyczące Sądu Specjalnego w Kielcach.

Słowa kluczowe:

sąd specjalny;, kara śmierci;, okupacja;, Żydzi.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Graczyk, K. (2023). Z ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SĄDU SPECJALNEGO W KIELCACH (SONDERGERICHT KIELCE) (1939-1945). Zeszyty Prawnicze, 23(1), 79–126. https://doi.org/10.21697/zp.2023.23.1.04

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP