Data publikacji : 2023-05-06

STATUS PRAWNY „ZASTRZEŻEŃ” DO DWUSTRONNYCH UMóW MIęDZYNARODOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRAKTATU O TRWAŁEJ NEUTRALNOŚCI I FUNKCJONOWANIU KANAŁU PANAMSKIEGO Z 7 WRZEŚNIA 1977 R.

Abstrakt

Dnia 7 września 1977 r. Stany Zjednoczone i Panama zawarły Traktat o trwałej neutralności i funkcjonowaniu Kanału Panamskiego. Stanowi on interesujący przedmiot badań dla prawników, przede wszystkim za przyczyną czterech „zastrzeżeń”, które Stany Zjednoczone do niego złożyły – „zastrzeżeń” do dwustronnej umowy międzynarodowej.

Definicję zastrzeżenia zawiera art. 2 ust. 1 lit. d Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 r., którą można obecnie uznać za powszechnie obowiązującą normę prawa zwyczajowego. Amerykańskie „zastrzeżenia” przedstawiają pewne podobieństwa do zastrzeżeń w rozumieniu prawa traktatów. Podobieństwa te mogą być jednak pozorne, gdyż składanie zastrzeżeń wydaje się możliwe jedynie w przypadku wielostronnych umów międzynarodowych.

Analiza genezy instytucji zastrzeżenia, norm prawa traktatów, ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów oraz stanowiska doktryny prawa traktatów, choć ta ostatnia nie jest jednolita, potwierdza tezę, zgodnie z którą zastrzeżenia mogą być składane jedynie do wielostronnych umów międzynarodowych. Stanowisko takie potwierdza również praktyka państw, w tym Stanów Zjednoczonych i Panamy.

„Zastrzeżenia” strony amerykańskiej nie mogą więc stanowić zastrzeżeń w rozumieniu prawa traktatów i należy je uznać za nową ofertę negocjacyjną, przyjętą przez drugą umawiającą się stronę.

Słowa kluczowe:

prawo traktatów;, zastrzeżenia;, dwustronne umowy międzynarodowe;, traktaty dwustronne.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Rupniak, Łukasz. (2023). STATUS PRAWNY „ZASTRZEŻEŃ” DO DWUSTRONNYCH UMóW MIęDZYNARODOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRAKTATU O TRWAŁEJ NEUTRALNOŚCI I FUNKCJONOWANIU KANAŁU PANAMSKIEGO Z 7 WRZEŚNIA 1977 R. Zeszyty Prawnicze, 23(1), 163–183. https://doi.org/10.21697/zp.2023.23.1.07

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP