Data publikacji : 2019-02-01

REFORMA POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK „W DZIAŁANIU”. O POTRZEBIE UTWORZENIA WYSPECJALIZOWANYCH SĄDÓW KORPORACYJNYCH

Arkadiusz RadwanDział: Artykuły

Abstrakt

W niniejszym artykule postuluję utworzenie w Polsce specjalistycznych sądów korporacyjnych. Postępująca specjalizacja i koncentracja
terytorialna usług prawnych prywatnych (duże kancelarie „departamentowe”) kontrastuje z przywiązaniem do zasady terytorialności w sposobie organizacji usług prawnych publicznych (wymiar sprawiedliwości). Wykształcenie się w doradztwie prawnym segmentów „biznesowego” i „konsumenckiego” nie znajduje wystarczającej paraleli w ewolucji wymiaru sprawiedliwości. Rozbieżność ta nie ma uzasadnienia celowościowego, ma za to swoje uzasadnienie przyczynowe (odmienne mechanizmy funkcjonowania rynku usług prywatnych i wyboru publicznego). Koncentracja geograficzna „biznesowych” usług prawnych prywatnych (kancelarie) przewyższa silną koncentrację spółek, zwłaszcza dużych spółek publicznych (klienci) i pozostaje w kontraście do stosunkowo równomiernego rozłożenia dostarczycieli usług prawnych publicznych (sądy gospodarcze). Konsekwencją tego kontrastu jest nierównomierność wpływu spraw korporacyjnych do sądów w różnych lokalizacjach. Jednocześnie sprawy z zakresu prawa spółek stanowią jedynie ułamek spraw gospodarczych, co dodatkowo utrudnia specjalizację.

Słowa kluczowe

sądy specjalistyczne ; spory korporacyjne ; efektywność postępowań ; reforma prawa spółek ; konkurencja regulacyjna ; ochrona mniejszości ; empiryczne studia nad prawem.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie