Data publikacji : 2020-11-26

OPŁATY ZA WSTĘP DO POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH

Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka

https://orcid.org/0000-0001-8956-3739

Dział: Artykuły

Abstrakt

Celem artykułu jest krytyczna analiza regulacji prawnych dotyczących opłat za wstęp do polskich parków narodowych zawartych w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r. oraz praktyki ich stosowania. Tezą pracy jest, że obecnie obowiązujące przepisy są wadliwe i konieczna jest ich zmiana, tak, aby regulacja dotycząca tych opłat nie naruszała podstawowych zasad państwa prawnego czy prawa UE.

Słowa kluczowe

parki narodowe; regulacje prawne; turystyka i rekreacja; wstęp do parku narodowego; opłaty za wstęp.


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Gawrysiak-Zabłocka, A. (2020). OPŁATY ZA WSTĘP DO POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH. Zeszyty Prawnicze, 20(3), 285-318. https://doi.org/10.21697/zp.2020.20.3.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie