Data publikacji : 2020-12-15

Historyczny rozwój sądowej kontroli administracji w Anglii do połowy XX wieku

Dział: Artykuły

Abstrakt

Tekst omawia proces wczesnego kształtowania się sądowej kontroli działań administracji na gruncie angielskiej kultury prawnej i politycznej. Wychodząc od przybliżenia średniowiecznych instytucji procesowych, poprzez prezentację doktrynalnego kontekstu, w jakim one funkcjonowały, jak również rozwijającej się dyskusji prawnej nad relacją między administracją i common law, tekst przybliża realia instytucjonalne sądowej kontroli nad administracją w Anglii od XVII do połowy XX w., kiedy to rozpoczyna się nowy rozdział w rozwoju tej kontroli. W tekście starano się przedstawić złożoność podjętej problematyki oraz dyskusję, która toczyła się nad zasadnością utrzymywania odrębności angielskiej kultury prawa publicznego względem modeli funkcjonujących w Europie kontynentalnej

Słowa kluczowe

rządy prawa; supremacja parlamentu; władza dyskrecjonalna; angielskie prawo administracyjne; sądowa kontrola administracji.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Stępkowski, A. (2020). Historyczny rozwój sądowej kontroli administracji w Anglii do połowy XX wieku . Zeszyty Prawnicze, 20(4), 175-193. https://doi.org/10.21697/zp.2020.20.4.09

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie