Data publikacji : 2021-03-13

POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA JAKO PODMIOT ADMINISTRUJĄCY

Dział: Artykuły

Abstrakt

Istniejący od 1936 r. Polski Rejestr Statków jest instytucją kwalifikacyjną, która działając jako podmiot prawa prywatnego (spółka akcyjna), realizuje cele o charakterze publicznym zorientowane przede wszystkim na zagwarantowanie bezpieczeństwa na morzu, wykonując także określone zadania w odniesieniu do systemu żeglugi śródlądowej. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech jego funkcjonowania jest zatem fakt, że z jednej strony, może on prowadzić „klasyczną” działalność klasyfikacyjną, wykonywaną na ogół na podstawie umowy zawartej z na przykład właścicielem statku, z drugiej jednakże, działając w niezmienionej formie organizacyjnoprawnej, wypełnia zadania administracji morskiej. Celem niniejszego opracowania jest zatem próba szczegółowej charakterystyki PRS, który będąc spółką akcyjną, stanowi element struktury administracji publicznej i kwalifikowany jest jako tzw. nietypowy podmiot administrujący.

Słowa kluczowe

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna; towarzystwo kwalifkacyjne; statek morski; administracja publiczna; podmiot administrujący; spółka akcyjna; spółka Skarbu Państwa; prawo morskie; normy techniczne, żegluga śródlądowa.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Gołąb, Łukasz. (2021). POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA JAKO PODMIOT ADMINISTRUJĄCY. Zeszyty Prawnicze, 21(1), 81-110. https://doi.org/10.21697/zp.2021.21.1.03

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie