Data publikacji : 2021-03-13

JESZCZE NA TEMAT ART. 18 KONSTYTUCJI RP. UWAGI NA TLE ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Dział: Artykuły

Abstrakt

Prezentowane opracowanie zawiera analizę treści art. 18 Konstytucji RP podejmowaną z perspektywy ogólniejszej, to znaczy w odniesieniu do wszystkich elementów treści normatywnej tego przepisu. Specyfika tej regulacji, oprócz tego, że art. 18 Konstytucji RP ujęto już w pierwszym rozdziale Konstytucji, wiąże się z łącznym unormowaniem najważniejszych instytucji prawa rodzinnego oraz objęciem ich gwarancją ochrony i opieki Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślenie znaczenia małżeństwa stanowiącego – w rozumieniu konstytucyjnym – związek kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa ma się wiązać z zapewnianiem odpowiednich warunków budowania więzi i kształtowania relacji międzyosobowych. Dotyczy to zarówno małżonków, jak i poszczególnych członków rodziny, a wiec przede wszystkim rodziców i dzieci. Ten ogólniejszy kontekst analizowanego przepisu zaprezentowano, nawiązując do licznych wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, który w swoich orzeczeniach wielokrotnie akcentował znaczenie art.
18 Konstytucji RP jako ważnego elementu aksjologii konstytucyjnej.

Słowa kluczowe

Konstytucja; małżeństwo; rodzina; macierzyństwo; rodzicielstwo.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Stębelski, M. (2021). JESZCZE NA TEMAT ART. 18 KONSTYTUCJI RP. UWAGI NA TLE ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. Zeszyty Prawnicze, 21(1), 111-130. https://doi.org/10.21697/zp.2021.21.1.04

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie