Data publikacji : 2021-03-13

OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADANE W TOKU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ A PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE – ZARYS PROBLEMATYKI

Dział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki oświadczeń woli składanych w toku komunikacji elektronicznej rozpatrywanej w świetle obowiązujących w Polsce norm prawa prywatnego międzynarodowego. Ukazuje wpływ specyfiki elektronicznych środków porozumiewania się na postać oświadczenia woli oraz na zastosowanie norm kolizyjnych, zwracając uwagę na trudności mogące powstać na tym tle. Opracowanie opisuje zagadnienie ustalania prawa właściwego dla dokonania oraz dopuszczalności czynności prawnej, jak również problematykę wyboru prawa przez strony umowy. Artykuł referuje również tematykę ustalania prawa właściwego w sytuacji, gdy strony umowy opartej na elektronicznych oświadczeniach woli nie dokonały wyboru prawa (lub gdy wybór ten był niedopuszczalny). Tekst analizuje w przedmiotowym zakresie zarówno prawo polskie, jak i wybrane akty prawa międzynarodowego.

Słowa kluczowe

oświadczenie woli; prawo prywatne międzynarodowe; normy kolizyjne; komunikacja elektroniczna; umowy elektroniczne.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Gajek, K. (2021). OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADANE W TOKU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ A PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE – ZARYS PROBLEMATYKI. Zeszyty Prawnicze, 21(1), 131-158. https://doi.org/10.21697/zp.2021.21.1.05

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie