Data publikacji : 2021-03-13

LEKARSKIE BADANIE KWALIFIKACYJNE A REALIZACJA OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI W PERSPEKTYWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z ART. 115 KODEKSU WYKROCZEŃ

Dział: Artykuły

Abstrakt

W niniejszych rozważaniach dokonano próby określenia lekarskiego badania kwalifikacyjnego jako elementu składowego obowiązku szczepień w Polsce. Dokonano analizy orzecznictwa i poglądów doktryny w tym zakresie. Wykazano związek pomiędzy lekarskim badaniem kwalifikacyjnym a szczepieniem ochronnym i ich wyraźny korelat. Ponadto poddano weryfikacji danych statystycznych w zakresie realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych. Ponadto przybliżono sam problem obowiązku szczepień i powstające na gruncie jego realizacji wątpliwości natury prawnej.

Artykuł w głównej mierze poświęcony jest próbie odpowiedzenia na pytanie, czy niepoddanie dziecka lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu może powodować skutki w zakresie odpowiedzialności za wykroczenie, czy też nie. Dokonano szczegółowej analizy art. 115 kodeksu wykroczeń stypizującego wykroczenie polegające na uchylaniu się od obowiązku szczepień. Przy tym zagadnieniu niezbędne było wykazanie ścisłego związku między działalnością organów administracji publicznej a skierowaniem wniosku o ukaranie na podstawie art. 115 k.w.

Słowa kluczowe

lekarskie badanie kwalifkacyjne; obowiązkowe szczepienia ochronne; zgoda pacjenta; odpowiedzialność za wykroczenie.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Czechowicz, S. (2021). LEKARSKIE BADANIE KWALIFIKACYJNE A REALIZACJA OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI W PERSPEKTYWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z ART. 115 KODEKSU WYKROCZEŃ. Zeszyty Prawnicze, 21(1), 195-214. https://doi.org/10.21697/zp.2021.21.1.07

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie