Data publikacji : 2021-03-13

„POWAŻNE RYZYKO” W ROZUMIENIU ART. 13 LIT. B KONWENCJI HASKIEJ. ANALIZA ORZECZNICTWA SĄDÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Dział: Artykuły

Abstrakt

Ameryka Łacińska to unikalny obszar funkcjonowania konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Z uwagi na wiele okoliczności prowokujących do relokacji, w szczególności wspólny język, orzecznictwo tamtejsze stanowi obszerny materiał do analizy. Praktyka stosowania przez sądy latynoamerykańskie wyjątku z art. 13 lit. b konwencji dokumentuje najczęstsze patologie występujące w środowiskach domowych oraz zewnętrznych, odzwierciedlając zarazem sposób, w jaki sądy skłonne są te problemy adresować. Do najczęściej powoływanych przyczyn uzasadniających uprowadzenie zalicza się: przemoc domową, niepokoje społeczne oraz rozłączenie z rodzicem pełniącym rolę opiekuna wiodącego. Skuteczne powołanie się na wyjątek „poważnego ryzyka” obwarowane jest warunkami wynikającymi z orzecznictwa. Problemy, z którymi mierzą się sądy latynoamerykańskie, są tożsame z tymi, które adresować muszą sądy europejskie. Stanowi to silny argument za powołaniem ponadnarodowego konwencyjnego organu sądowniczego.

Słowa kluczowe

Konwencja haska; uprowadzenie rodzicielskie; Ameryka Łacińska; przemoc domowa; poważne ryzyko.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Króliński, P. (2021). „POWAŻNE RYZYKO” W ROZUMIENIU ART. 13 LIT. B KONWENCJI HASKIEJ. ANALIZA ORZECZNICTWA SĄDÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ. Zeszyty Prawnicze, 21(1), 271-299. https://doi.org/10.21697/zp.2021.21.1.10

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie