Data publikacji : 2021-03-13

Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka, red. Mirosław Granat, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, II, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8189-502-6, ss. 338.

Dział: Recenzje

Abstrakt

.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Przywora, B. (2021). Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka, red. Mirosław Granat, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, II, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8189-502-6, ss. 338. Zeszyty Prawnicze, 21(1), 349-358. https://doi.org/10.21697/zp.2021.21.1.13

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie