Opublikowane: 2022-03-31

PRAWO DO OBRONY JAKO PUBLICZNE PRAWO PODMIOTOWE

Jan Kil
Zeszyty Prawnicze
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.1.09

Abstrakt

Artykuł poświęcono możliwości wykorzystania konstrukcji publicznych praw podmiotowych w dogmatyce prawa karnego procesowego, na przykładzie instytucji prawa do obrony. W opracowaniu zdefiniowano pojęcie prawa podmiotowego, jak również przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne, prezentowane w prawoznawstwie na gruncie koncepcji praw podmiotowych. Odrębne rozważania poświęcono sposobowi definiowania w piśmiennictwie karnoprocesowym pojęć obrony, prawa do obrony oraz zasady prawa do obrony. W dalszej części publikacji przedstawiono argumenty przemawiające za uznaniem prawa do obrony za publiczne prawo podmiotowe, jak również wykazano teoretycznoprawne oraz praktyczne implikacje, wynikające z zakwalifikowania
prawa do obrony do kategorii publicznych praw podmiotowych.

Słowa kluczowe:

proces karny; prawo podmiotowe; prawo do obrony; uprawnienie procesowe; strona bierna; oskarżony; prawo represyjne; prawo publiczne.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kil, J. (2022). PRAWO DO OBRONY JAKO PUBLICZNE PRAWO PODMIOTOWE. Zeszyty Prawnicze, 22(1), 195–222. https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.1.09

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.