Vol 13, Nr 1 (2013)

Spis treści

Artykuły

KONTRATYP CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH PDF
Feliks Prusak 7-35
PRAWNOMIĘDZYNARODOWA ISTOTA I PRAWNOKRAJOWE SKUTKI SUKCESJI PAŃSTW. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNE PDF
Mariusz Muszyński 37-72
ORGANIZACJA ‘CURA URBIS’ W RZYMIE W POCZĄTKACH PRYNCYPATU PDF
Renata Kamińska 73-95
KILKA SPOSTRZEŻEŃ NA TEMAT PRAWA LITEWSKIEGO NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU W ŚWIETLE KSIĄG ZIEMSKICH SZAWELSKICH PDF
Sławomir Godek 97-123
PROBLEMY Z OBSADZENIEM NUNCJATURY W POLSCE (XI 1935 – V 1937) PDF
Karol Łopatecki 125-152
PODPORZĄDKOWANIE TELEPRACOWNIKA W STOSUNKU PRACY PDF
Sylwia Duchna, Magdalena Paluszkiewicz 153-170
BADANIA GENETYCZNE DNA NA UŻYTEK PROCESU KARNEGO PDF
Maria Szczepaniec 171-184
‘DICTATOR SENATUI LEGENDO’. THE UNUSUAL DICTATORSHIP OF M. FABIUS BUTEO PDF
Anna Tarwacka 185-196
SENTENCING REFORMS IN CHINA: TOWARDS THE STANDARDISATION OF SENTENCING PDF (English)
Xiaoming Chen 197-214

Disputare necesse est

PROCEDURAL OBLIGATIONS UNDER THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS: AN INSTRUMENT TO ENSURE A BROADER ACCESS TO ABORTION PDF (English)
Grégor Puppinck 215-224

Monumenta aere perenniora

CZYM SIĘ RÓŻNI CHOROBA OD PRZYPADŁOŚCI; A TAKŻE JAKIE ZNACZENIE MIAŁY TE SŁOWA W EDYKCIE EDYLÓW; ORAZ CZY EUNUCH I BEZPŁODNA KOBIETA PODLEGAJĄ ZWROTOWI; RÓŻNE OPINIE NA TEN TEMAT AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 4,2 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 225-233

Sprawozdania

HISTORIA PRAWA – NAUKA TEORETYCZNA CZY PRAKTYCZNA, CZYLI SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIE INSTYTUTU HISTORII PRAWA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PDF
Sławomir Godek 235-238