Zeszyty Prawnicze są recenzowanym czasopismem naukowym, zarejestrowanym pod numerem ISSN: 1643-8183 oraz eISSN: 2353-8139. Powstały w 2001 r. z inicjatywy Pana prof. dr hab. Jana Zabłockiego, który od założenia czasopisma do roku 2021 był jego Redaktorem Naczelnym. W 2021 r. funkcję tę przejęła Pani prof. dr hab. Anna Tarwacka. Zeszyty Prawnicze afiliowane są przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a wydawcą jest Wydawnictwo UKSW.

Czasopismo jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0301/2021/1 z dnia 29 września 2021r.; kwota środków finansowych stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”60 400zł.

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
  • BazHum
  • CEJSH
  • IC Journals Master List
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
Dyscypliny:
  • nauki prawne
MEiN 100 (2023)
Dla autorów

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

Dla recenzentów

Are you interested in reviewing texts in this journal? We recommend familiarizing yourself with the content of the 'About the Journal' page, where necessary information is provided. Then, please register on the journal's website. In the registration form, please select the option: 'Yes, send a request to grant the role: Reviewer'. If you already have a user account in this system, you can expand your permissions to include the role of a reviewer in the editing of your profile. A request to review a specific article will be sent to you via email.

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo CEJSH
Logo DOAJ
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.