Aktualny numer

Zeszyty Prawnicze są recenzowanym czasopismem naukowym, zarejestrowanym pod numerem ISSN: 1643-8183 oraz eISSN: 2353-8139. Powstały w 2001 r. z inicjatywy Pana prof. dr hab. Jana Zabłockiego, który od założenia czasopisma do roku 2021 był jego Redaktorem Naczelnym. W 2021 r. funkcję tę przejęła Pani prof. dr hab. Anna Tarwacka. Zeszyty Prawnicze afiliowane są przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a wydawcą jest Wydawnictwo UKSW.

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
1643-8183
eISSN:
2353-8139
DOI:
10.21697/zp

ROAD

  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • ERIH PLUS
  • DOAJ.
Dyscypliny:
  • PRAWO
MEiN 2019: 70
Index Copernicus 2021: 70,97
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP