Data publikacji : 2023-05-06

UDZIAŁ CZYNNIKA SPOŁECZNEGO W SPRAWOWANIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH W REALIACH XXI WIEKU

Abstrakt

Zagadnienie udziału czynnika społecznego w orzekaniu ma długą historię zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Nie ma jednak jednoznacznego stanowiska, czy jest ono elementem korzystnym czy nie, szczególnie w XXI w. Artykuł rozpoczęto analizą najważniejszych modeli udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Następnie przedstawiono najważniejsze jego wady i zalety w oparciu o analizę instytucji ławników i sądów przysięgłych na tle rozwiązań systemu polskiego i brytyjskiego. Podstawami analizy było orzecznictwo, wypowiedzi przedstawicieli doktryny, jak i społeczna ocena zagadnienia w oparciu o statystyki. Tekst zakończono podsumowaniem zawierającym odpowiedź na postawione w tytule pytanie oraz postulaty potrzebnych zmiany przepisów, aby uaktualnić instytucję oraz uczynić ją lepszą.

Słowa kluczowe:

czynnik społeczny;, ławnicy;, przysięgli;, sprawy karne;, XXI wiek.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Krzyżewski, Łukasz. (2023). UDZIAŁ CZYNNIKA SPOŁECZNEGO W SPRAWOWANIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH W REALIACH XXI WIEKU. Zeszyty Prawnicze, 23(1), 127–150. https://doi.org/10.21697/zp.2023.23.1.05

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP