UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU

Arkadiusz Mróz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.4.06

Abstrakt


The Occasional Tenancy Agreement

Summary
This article presents issues relating to the structure of occasional tenancy and its practical significance for the operations of the residential rental market. The article explains the essence of occasional tenancy and discusses the origin of this institution, includingissues relating to the subject, parties, form and content of the occasional tenancy agreement, and the term for which such an agreement may be concluded, the rent and conditions for its revision, the possibility of a mandatory deposit being put on an occasional tenancy agreement, as well as the content and nature of annexes to such an agreement.


Słowa kluczowe


umowa najmu; najem okazjonalny lokalu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


E. Bończak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz, Warszawa 2013.

Z. Bidziński, Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, «Przegląd Sądowy» 3/1995.

J. Chaciński, Ochrona praw lokatorów. Komentarz, Warszawa 2013.

D. Daniluk, Najem okazjonalny w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 31 sierpnia 2011 r., «Radca Prawny» 125/2012-Dodatek Naukowy. A. Doliwa, Najem lokali. Komentarz, Warszawa 2014.

A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2012.

R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, Warszawa 2015.

R. Dziczek, Prawo mieszkaniowe w praktyce. Wzory pozwów i wniosków sądowych, Warszawa 2012.

E. Farion, Najem okazjonalny lokalu w świetle przepisów prawa polskiego, «Rejent» 12/2010.

I. Foryś (red.), Najem na rynku nieruchomości, Warszawa 2016.

J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. III cz. 2: Zobowiązania, Warszawa 2013.

A. Kaźmierczyk, Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów, [w:] Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, Warszawa 2010.

Z. Knypl, Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego i egzekucja obowiązku opróżnienia takiego lokalu według propozycji Ministerstwa Infrastruktury, «Przegląd Prawa Egzekucyjnego» 1-3/2009.

Z. Knypl, Wykonywanie eksmisji przy najmie okazjonalnym, «Przegląd Prawa Egzekucyjnego» 5/2010.

S. Minkina, Najem okazjonalny lokalu w świetle ustawy z 17 grudnia 2009 r., «Radca Prawny» 117/2011 – Dodatek Naukowy.

M. Nazar, Najem okazjonalny, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Kołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010.

M. Olczyk, Najem lokalu mieszkalnego, Warszawa 2008.

J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. VIII, Warszawa 2011.

D. Piwowarczyk, Najem okazjonalny. Czynności notarialne przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego. Analiza aktualnego stanu prawnego, «Jurysta» 1/2010.

P. Sławicki, P. Widerski, Najem okazjonalny lokali – cz. I, «Monitor Prawniczy» 7/2012.

P. Sławicki, P. Widerski, Najem okazjonalny lokali – cz. II, «Monitor Prawniczy» 8/2012.

R. Sztyk, Przywrócenie okazjonalnej umowy najmu lokalu, «Rejent» 5/2010.

M. Wagemann, Najem okazjonalny, «Nieruchomości» 8/2013.

M. Walasik, Poddanie się egzekucji przez najemcę okazjonalnego, «Rejent» 3/2011.

K. Zdun-Załęska, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.