Vol 16, Nr 4 (2016)

Spis treści

Artykuły

U ŹRÓDEŁ ZASADY ‘AUDIATUR ET ALTERA PARS’ PDF
Maria Zabłocka 5-10
‘TESTAMENTUM PORCELLI’ PDF
Andrzej Dzikowski, Aldona Rita Jurewicz, Gabriela Molisak 11-35
WYBRANE ASPEKTY PRAWNE W ‘HISTORIA AUGUSTA’ PDF
Ludomir Bogacz 37-57
ZAWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH Z POCZĄTKU XVII WIEKU W RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW. Z BADAŃ NAD PRAWEM ZDOBYCZY WOJENNEJ W EPOCE NOWOŻYTNEJ PDF
Karol Łopatecki 59-88
KILKA UWAG O ZNACZENIU III STATUTU LITEWSKIEGO W GALICJI PDF
Sławomir Godek 89-104
UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU PDF
Arkadiusz Mróz 105-132
DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRAWIE KARNYM SKARBOWYM. UWAGI ‘DE LEGE FERENDA’ PDF
Krzysztof Czichy 133-152
PRAWO ŁASKI NA POZIOMIE STANOWYM W USA PDF
Wojciech Kwiatkowski 153-188
PROTECTION AND REGULATION OF CHILDREN’S NON‑PROPERTY RIGHTS IN LITHUANIA AND POLAND PDF
Dalia Perkumierě, Iveta Vitkutě Zvezdinieně, Jolanta Pacian 189-204

Disputare necesse est

PIĘKNO ZAWSZE POMAGA PDF
Dario Mantovani, Maciej Jońca 205-215

Monumenta aere perenniora

Z JAKIM SPOKOJEM DUCHA SOKRATES ZNOSIŁ NIEPOHAMOWANY CHARAKTER ŻONY; ORAZ CO NAPISAŁ WARRON W JEDNEJ Z SATYR NA TEMAT POWINNOŚCI MĘŻA AULUS GELLIUS, ‘NOCE ATTYCKIE’ 1,17 TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 215-219

Recenzje

Andrea Di Porto, ‘Salubritas’ e forme di tutela in età romana. Il ruolo del ‘civis’, G. Giappichelli Editore, Torino 2014, ss. 111 PDF
Renata Kamińska 221-229
Stanisław Waltoś, Grabież ołtarza Wita Stwosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 407 PDF
Tomasz Dąbrowski 229-242