DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRAWIE KARNYM SKARBOWYM. UWAGI ‘DE LEGE FERENDA’

Krzysztof Czichy

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.4.07

Abstrakt


Voluntary Acceptance of Liability in Fiscal Criminal Law. Remarks on Relevant Legislation

Summary
Voluntary acceptance of liability is one of the most commonly used institutions for the reduction of fiscal criminal liability. The purpose of this study is to answer question whether the current regulations are working efficiently, or whether modification is needed.


Słowa kluczowe


odpowiedzialność karnoskarbowa; dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; naprawienie szkody.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego, Warszawa 2003, s. 52-54

Bojarski Tadeusz, Kodeks karny skarbowy a kodeks karny. Kilka uwag porównawczych, [w]: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, red. Hofmański Piotr, Zgryzek Kazimierz, Katowice 2003, s. 46

Gostyński Zbigniew Komentarz do kodeksu karnego skarbowego. Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Tytuł III. Postępowanie wykonawcze, Warszawa 2000, s. 152

Grzegorczyk Tomasz, Kodeks karny skarbowy Komentarz, Warszawa 2006, s. 138, 154

Grzegorczyk Tomasz, Kodeks postępowania karnego Warszawa 1998, s. 669

Hofmański Piotr, Sadzik Elżbieta, Zgryzek Kazimierz, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, II, Warszawa 1999, s. 359

Kardas Piotr, Łabuda Grzegorz, Razowski Tomasz, Kodeks karny skarbowy, Komentarz, Warszawa 2010, s. 274-275

Konarska-Wrzosek Violetta, Oczkowski Tomasz, Skorupka Jerzy, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010, s. 376

Kruk Ewa, Kilka uwag na temat stosowania art. 335 i art. 387 kodeksu postępowania karnego, «Prokuratura i Prawo» 1/2000, s. 88

Kulesza Cezary, Glosa do uchwały SN z 25 października 2000 r., I KZP 24/2000, «OSNKW» 11-12/ 2000, poz. 96; «Prokuratura i Prawo» 7-8/2001, s. 108

Lewczuk Krzysztof Targ o winę i karę? Porozumienie w polskim procesie karnym «Palestra» 47.3-4/2002, s. 25

Prusak Feliks, Normatywne i pragmatyczne aspekty dobrowolnego poddania się karze, «Nowe Prawo» 3/1980, s. 14

Rogoziński Piotr, O niektórych procesowych aspektach dobrowolnego poddania się przez oskarżonego odpowiedzialności karnej (art. 387 kpk), «Palestra» 46.1-2/2001, s. 13

Sawicki Janusz Ryszard, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011

Skowronek Grzegorz, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego skarbowego, «Prokuratura i Prawo» 3/2005, s. 163

Skwarczyński Hubert, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w Kodeksie karnym skarbowym, «Monitor podatkowy» 4/2006, s. 29

Stepanów Monika, Konsensualne rozstrzyganie w sprawach karnych skarbowych «Prokuratura i Prawo» 11/2001, s. 68

Szczepański Kazimierz, Postępowanie karne skarbowe (projekt uks), «Prawo i Życie» 21/1970, s. 3

Świecki Dariusz, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym, «Przegląd Sądowy» 3/2001, s. 99

Waltoś Dariusz, Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., «Państwo i Prawo» 50.8/1997, s. 27

Wilk Leszek, Zagrodnik Jarosław, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 89-90

Zbrojewska Monika, Dobrowolne poddanie się karze w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, «Przegląd Sądowy» 11-12/2001, s. 209

Zgoliński Igor, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, Warszawa 2011, s. 17-60

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.