PROTECTION AND REGULATION OF CHILDREN’S NON‑PROPERTY RIGHTS IN LITHUANIA AND POLAND

Dalia Perkumierě, Iveta Vitkutě Zvezdinieně, Jolanta Pacian

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.4.09

Abstrakt


Ochrona i regulacja praw niemajątkowych przysługujących dzieciom na Litwie i w Polsce

Streszczenie
Każde dziecko, powinno korzystać z wszystkich powszechnych praw człowieka. Dziecko, musi mieć zagwarantowane określone prawa, typowe tylko dla tej grupy osób. Pierwsze zmiany związane z dyskusją i oceną sytuacji dziecka w rodzinie i społeczeństwie rozpoczęły się na początku XX wieku. Jednak jedna z najważniejszych zmian nastąpiła dopiero po przyjęciu Konwencji Praw Dziecka przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Konwencja ONZ o prawach dziecka definiuje dwa podstawowe przepisy ‒ po pierwsze, dziecko musi stać się niezależnym podmiotem prawnym, po drugie dziecko musi być wyposażone w prawo czynnego udziału w realizacji i ochronie przysługujących mu praw. W 1992 roku Litwa przystąpiła do Konwencja o prawach dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 r. Dzięki przestrzeganiu zobowiązań międzynarodowych, Litwa i Polska zbudowały system ochrony praw dziecka. Powstały warunki prawne do zmiany postawy wobec dziecka, leczenia ich oraz ich statusu w rodzinie i społeczeństwie. Celem referatu jest analiza aspektów teoretycznych i praktycznych w zakresie regulacji i ochrony praw niemajątkowych dzieci.


Słowa kluczowe


protection; regulation; children; rights

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archard D., Skivenes M., Balancing a Child’s Best Interests and a Child’s Views, «The International Journal of Children’s Rights» 17/2009, p. 1-21

Bilson A., White S., Representing Children’s Views and Best Interests in Court, «An International Comparison. Child Abuse Review» 14/2005, p. 220-239

Brock D.W., Shaping Future Children: Parental Rights and Societal Interests. «The Journal of Political Philosophy» 13 (4)/2005, p. 377-398

Cirtautienė S., Non-Pecuniary Damages as a Remedy of Moral Values, «Jurisprudencija. LTU» 71 (63)/2005, p. 5-15

Dromantienė, L.; Šalaševičiūtė, R. Protection of the Child‘s Rights in Lithuania: the Role of Social Workers, «Social Work» 5.1/2006, p. 79-88

G. Sagatys, The Child’s Right to Family Ties: Implementation of the European Convention on Human Rights and Basic Freedoms in Lithuania, Legal Information Center, Vilnius, 2006

Gintarė Lukšienė, Multidimensional Aspect of the Child Rights Concept in the Media (MA Thesis, Vilnius, Mykolas Riomeris University, 2008), p. 11; [Accessed 17 Apr. 2016]

Haberko J., Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Wolters Kluwer S.A. Warszawa, 2010

Jonynienė Ž., Children’s Approach to Children’s Rights and Their Implementation.Šiauliai. 2005, http://www.gelbvaik.lt/download.php?file_id=153; Accessed 22 Feb. 2016

Kabašinskaitė D., Sociology of Childhood, Children’s Rights and Child Policy, «Philosophy. Sociology. Science research. Demography, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla» 3/2002, p. 46

Krivka K., Issue of Interest in the Civil Procedure Law, «Jurisprudencija» 5(95)/2007, p. 25-31

Sagatys G., The Child’s Right to Family Ties: Implementation of the European Convention on Human Rights in Lithuania. Vilnius: Legal Information Center, 2006, p. 11

Šimonis M., Januškienė J. Children’s rights in the Legal System of the Republic of Lithuania, «Teisės problemos» 4/2001, p. 72

Stripeikienė J., The Problem of the Child as an Independent Legal Entity.

«Jurisprudencija» 42 (34) 2003, p. 12-17

Święch K., Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Warszawa, 2013

Tamutienė Ilona, Institutes of the Child‘s Rights Protection and Their Interface

in the Cases of Violence against the Child (PhD Thesis. Vytautas Magnus

University, Kaunas, 2004), p. 13

Žukauskaitė J., Širinskienė A. The Confidentiality Issue for Children in Drug Prevention Programmes, «Magazine of Religious Science SOTER» 22(50)/2007,

p.148

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.