Data publikacji : 2018-01-10

FAŁSZOWANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCh – UWAGI NA TLE KODEKSU KARNEGO I REGULACJI POZAKODEKSOWYCh

Iga Kalinowska-MaksimDział: Artykuły

Abstrakt

Streszczenie

Tematyka związana z fałszowaniem produktów leczniczych, choć ostatnimi czasy coraz częściej poruszana, to z punktu widzenia prawniczego pozostaje niezgłębiona. Artykuł pt. „Fałszowanie produktów leczniczych – uwagi na tle Kodeksu karnego i regulacji pozakodeksowych” stanowi dogłębną analizę przepisów odnoszących się do istoty problemu fałszowania produktów leczniczych. W artykule zawarta jest analiza znamion przestępstwa z art. 124b ustawy Prawo farmaceutyczne. Komentarz do tego przepisu nie jest syntetycznym opisem przesłanek odpowiedzialności karnej, lecz został przybliżony w odniesieniu do innych przepisów, które były i są dotychczas stosowane w praktyce orzeczniczej. Tekst zawiera wnikliwą analizę genezy przepisów w tym zakresie oraz oczekiwanych celów, które zostały im postawione. Końcowa część poświęcona jest survey’owi wiktymizacyjnemu, który został przeprowadzony przez autorkę w ramach pilotażowych badań naukowych. Artykuł stanowi kompleksową analizę problemu przestępczości farmaceutycznej odnoszącej się do fałszowania produktów leczniczych.

Słowa kluczowe

fałszowanie ; produkty lecznicze ; leki ; przestępczość farmaceutyczna ; dystrybucja leków.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kalinowska-Maksim, I. (2018). FAŁSZOWANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCh – UWAGI NA TLE KODEKSU KARNEGO I REGULACJI POZAKODEKSOWYCh. Zeszyty Prawnicze, 17(2), 37-56. https://doi.org/10.21697/zp.2017.17.2.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie