Vol 17, Nr 2 (2017)

Spis treści

Artykuły

WYBRANE ASPEKTY TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCh PDF
Ewa M. Guzik-Makaruk, Magda Olesiuk-Okomska 5-35
FAŁSZOWANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCh – UWAGI NA TLE KODEKSU KARNEGO I REGULACJI POZAKODEKSOWYCh PDF
Iga Kalinowska-Maksim 37-56
PRZESTĘPSTWO CIĄGŁE WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM PRAWIE KARNYM PDF
Joanna Machlańska 57-73
WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWNĄ BIEGŁEGO SĄDOWEGO W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEGO ART. 233 § 4A K.K. PDF
Marcin Nowak 75-102
NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN PDF
Łukasz Rosiak 103-129
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BADAŃ POLIGRAFICZNYCh W POLSKIM PROCESIE KARNYM PDF
Maria Szczepaniec 131-143
PRAWNOKARNE ASPEKTY WYŁUDZENIA DOTACJI UNII EUROPEJSKIEJ PDF
Mateusz Wiśniewski 145-159
PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTOWE A SUKCESJA PRAW POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM PDF
Małgorzata Żukowska 161-188
THE CENSORS’ WORK IN THE ADMINISTRATION OF BUILDING PROJECTS IN REPUBLICAN ROME PDF (English)
Renata Kamińska 189-205
Forma i materia a natura ciągłości prawnej PDF (English)
Rafał Mańko 207-234

Disputare necesse est

RZYM ANTYCZNY JEST WCIĄŻ Z NAMI PDF
Andrew Lintott, Maciej Jońca 235-247

Monumenta aere perenniora

O PRZESTRZEGANEJ I STRZEŻONEJ WŚRÓD RZYMIAN ŚWIĘTOŚCI PRZYSIĘGI; ORAZ O DZIESIĘCIU JEŃCACH, KTÓRYCH HANNIBAL WYSŁAŁ DO RZYMU PO OTRZYMANIU OD NICH PRZYRZECZENIA. AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 6,18 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 249-254

Recenzje

Ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Powtórka z Rzymu, Bielsko-Biała, Kraków 2017, ss. 214 PDF
Maciej Jońca 255-262