Data publikacji : 2018-01-10

NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN

Łukasz RosiakDział: Artykuły

Abstrakt

W niniejszym artykule rozpatrywane jest zagadnienie przestępstwa niealimentacji (zwłaszcza, gdy pokrzywdzonymi są dzieci). Artykuł dotyczy analizy nowelizacji polskiego kodeksu karnego. Przez lata ściągalność roszczeń alimentacyjnych pozostawała na niskim poziomie. Właśnie w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmianę w obszarze kodeksu karnego. Nieprawidłowości w sferze ściągalności świadczeń alimentacyjnych na rzecz osób uprawnionych do alimentacji od zobowiązanych do uiszczania świadczeń powodują znaczne obciążenie budżetu Skarbu Państwa. Społecznym obowiązkiem pozostaje promowanie odpowiedzialnych zachowań oraz swoista stygmatyzacja osób uchylających się od alimentacji. Odpowiednie nastawienie społeczne oraz akceptowalne sankcje (karne, jak również administracyjne) mogą przyczynić się do redukcji skali przestępstwa niealimentacji. Zmiany w obszarze znowelizowanego przestępstwa są wyważone oraz mogą przyczynić się do sprawniejszej ściągalności alimentów. Społeczeństwo powinno promować odpowiedzialne podejście do osobistych zobowiązań wobec innych.

Słowa kluczowe

przestępstwo niealimentacji ; nowelizacja ; kodeks karny ; uporczywość ; sankcja karna.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Rosiak, Łukasz. (2018). NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN. Zeszyty Prawnicze, 17(2), 103-129. https://doi.org/10.21697/zp.2017.17.2.05

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie