Data publikacji : 2018-01-10

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BADAŃ POLIGRAFICZNYCh W POLSKIM PROCESIE KARNYM

Maria SzczepaniecDział: Artykuły

Abstrakt

Streszczenie

W artykule zaprezentowane zostały rozważania dotyczące możliwości wykorzystania wyników badań poligraficznych na użytek postępowania karnego. Zasadniczym celem takiego badania jest eliminacja błędnych wersji osobowych, jakkolwiek w doktrynie nadal pozostaje sporna kwestia możliwości dowodowego wykorzystania ekspertyzy poligraficznej. W artykule wyrażone zostało stanowisko, że wyniki ekspertyzy poligraficznej mogą stanowić dowód w procesie karnym.

Słowa kluczowe

dowód ; badanie poligraficzne.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Szczepaniec, M. (2018). MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BADAŃ POLIGRAFICZNYCh W POLSKIM PROCESIE KARNYM. Zeszyty Prawnicze, 17(2), 131-143. https://doi.org/10.21697/zp.2017.17.2.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie