Data publikacji : 2018-01-10

PRAWNOKARNE ASPEKTY WYŁUDZENIA DOTACJI UNII EUROPEJSKIEJ

Mateusz WiśniewskiDział: Artykuły

Abstrakt

Streszczenie

Artykuł podejmuje problematykę wyłudzenia dotacji z Unii Europejskiej jako istotnego rodzaju działalności tzw. „białych kołnierzyków”. Akcesja Polski do Unii Europejskiej, która miała miejsce w maju 2004 roku, spowodowała, że grupy przestępcze zyskały nowy obszar dla swojej działalności w postaci możliwości wyłudzania dotacji na szkodę interesów finansowych tej organizacji. Artykuł stanowi krytyczną analizę obecnych uregulowań dotyczących bezprawnego uzyskania wsparcia finansowego z UE. Głównym problem jest kwestia kwalifikacji prawnej czynu polegającego na wyłudzeniu dotacji. Stwierdzić należy, że do omawianej problematyki nawiązuje art. 286 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. oraz art. 82 § 1 k.k.s. Autor wyjaśnił różnice oraz podobieństwa zachodzące między tymi przepisami. Analiza treści tych przepisów doprowadziła do wniosku, że obecna stylizacja norm Kodeksu karnego wymaga zmiany. W ocenie autora, dotacja powinna zostać wyłączona z katalogu instrumentów finansowych chronionych w art. 297 § 1 k.k.

Słowa kluczowe

odpowiedzialność karna ; dotacja ; wyłudzenie ; przestępczość „białych kołnierzyków” ; szkoda finansowa.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wiśniewski, M. (2018). PRAWNOKARNE ASPEKTY WYŁUDZENIA DOTACJI UNII EUROPEJSKIEJ. Zeszyty Prawnicze, 17(2), 145-159. https://doi.org/10.21697/zp.2017.17.2.07

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie