Data publikacji : 2018-01-10

PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTOWE A SUKCESJA PRAW POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM

Małgorzata ŻukowskaDział: Artykuły

Abstrakt

Streszczenie

Artykuł omawia problematykę sukcesji praw pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w razie przekształceń podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Pierwsza część artykułu skupia się na definicji pokrzywdzonego. Dalsza część artykułu została poświęcona omówieniu szeregu przykładów przekształceń podmiotowych oraz związanej z nimi sukcesji praw pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Autorka szczegółowo analizuje różne warianty przekształceń osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych chcąc wyjść naprzeciw współczesnym problemom w określaniu podmiotu uprawnionego do wykonywania praw pokrzywdzonego np. w razie sprzedaży przedsiębiorstwa czy przekształcenia spółki. Autorka podnosi nadto konsekwencje przekształceń podmiotowych i sukcesji praw pokrzywdzonego w zależności od tego czy przekształcenia dokonano na zasadzie sukcesji uniwersalnej, czy syngularnej. W końcowej części pracy zawarte są wnioski wraz z postulatami de lege ferenda oraz sformułowanymi zasadami ogólnymi, które mogą okazać się przydatne organom ścigania i sądowi przy określaniu podmiotu, któremu należy nadać status pokrzywdzonego, jeśli nie będzie to osoba fizyczna.

Słowa kluczowe

pokrzywdzony ; wykonywanie praw pokrzywdzonego ; naprawienie szkody ; przekształcenia podmiotowe spółek ; spółka ; przedsiębiorstwo ; syndyk ; masa upadłości ; sukcesja uniwersalna ; sukcesja syngularna.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Żukowska, M. (2018). PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTOWE A SUKCESJA PRAW POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM. Zeszyty Prawnicze, 17(2), 161-188. https://doi.org/10.21697/zp.2017.17.2.08

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie