Data publikacji : 2018-01-10

THE CENSORS’ WORK IN THE ADMINISTRATION OF BUILDING PROJECTS IN REPUBLICAN ROME

Renata KamińskaDział: Artykuły

Abstrakt

Streszczenie

Obok wielu funkcji, jakie w okresie republiki sprawowali cenzorzy, należała do nich również cura urbis. W jej ramach prowadzili między innymi aktywną działalność budowlaną i remontową w Rzymie. Doprowadzili do powstania wielu akweduktów, świątyń oraz dróg publicznych. Zajmowanie się tą dziedziną administracji było możliwe dzięki posiadanemu przez nich prawu do zawierania w imieniu państwa locationes z prywatnymi wykonawcami (redemptores), czyli kontraktów na roboty publiczne (najczęściej budowę i remonty obiektów publicznych) oraz ius publicandi, czyli prawu do wywłaszczania.

Słowa kluczowe

wywłaszczenie ; locationes censoriae ; roboty publiczne ; budowle publiczne.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Kamińska, R. (2018). THE CENSORS’ WORK IN THE ADMINISTRATION OF BUILDING PROJECTS IN REPUBLICAN ROME. Zeszyty Prawnicze, 17(2), 189-205. https://doi.org/10.21697/zp.2017.17.2.09

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie